یکشنبه, ۲۲ تیر, ۱۳۹۹ / 12 July, 2020
شکاف طبقاتی‌
از درآمد و دارایی ثروتمندان باید مالیات تصاعدی گرفت/ باید نظام مالیاتی قهری  جایگزین بخشودگی‌‌های بی‌قاعده شود/ کمک به دولت، وظیفه‌ی نهادهای حمایتی-مذهبی است
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ / خشونت / خصوصی سازی / فرشاد مومنی / فقر / مالیات / یارانه / ایلنا / کرونا / بحران / فساد
از درآمد و دارایی ثروتمندان باید مالیات تصاعدی گرفت/ باید نظام مالیاتی قهری جایگزین بخشودگی‌‌های بی‌قاعده شود/ کمک به دولت، وظیفه‌ی نهادهای حمایتی-مذهبی است
ایلنا: «فرشاد اسماعیلی» می‌گوید: باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی باید از ساختار مالیاتی نزولی به سمت ساختار مالیاتی صعودی حرکت کنیم. در این چارچوب باید درآمد و دارایی…
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •