سه شنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۹ / 20 October, 2020
عدی حاتم
ملت عراق خواهان خروج نظامیان آمریکایی است
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ / عراق / خروج نظامیان آمریکا / عدی حاتم
ملت عراق خواهان خروج نظامیان آمریکایی است
یکی از نمایندگان پارلمان عراق ضمن تاکید بر ضرورت خروج نظامیان آمریکایی از این کشور آنرا خواسته همه عراقیها دانست.
 •  •  •