شنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۹ / 23 January, 2021
فهمی هیناوی
قتل یک صهیونیست عرب تبار در سرزمین های اشغالی
۱۳۹۹/۰۹/۱۵
قتل یک صهیونیست عرب تبار در سرزمین های اشغالی
ساعت ۲۱ پنجشنبه هفته گذشته مردی ۴۵ ساله به نام «فهمی هیناوی» در خیابانهای شهرک جیناتون با شلیک بیش از ۱۵ گلوله کشته شد. یک ساعت و نیم قبل از این قتل، نیز یک جوان ۲۷ ساله به نام «محمد بدران» در روستای زمر کشته شد.
۱۳۹۹/۰۹/۱۵
ترور عوامل امنیتی موساد صحت دارد؟
در روزهای اخیر هیچ عملیات مستقیم و یا غیر مستقیمی علیه عوامل موساد در سرزمینهای اشغالی انجام نشده و فهمی هیناوی یک عرب تبار و شهرک نشین رژیم صهیونیستی است که هیچ ارتباطی با موساد نداشته و اخبار منتشره درباره او در منابع مجازی فاقد صحت است.
(ویدئو) تیراندازی‌ های مشکوک در اسرائیل؛ «فهمی هیناوی» عضو موساد بود؟
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ / قتل در اسرائیل / فهمی هیناوی / موساد / ترور در اسرائیل
(ویدئو) تیراندازی‌ های مشکوک در اسرائیل؛ «فهمی هیناوی» عضو موساد بود؟
چند تیراندازی و قتل مختلف در یکی دو روز گذشته در اسرائیل رخ داده است. مردی ۴۵ ساله به نام «فهمی هیناوی» در خیابانهای شهرک جیناتون با شلیک بیش از ۱۵ گلوله کشته شد. جزئیات بیشتری درباره شغل و علت قتل فهمی هیناوی منتشر نشده است
 •  •  •  •