سه شنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۹ / 20 October, 2020
لباس چرک
حاشیه‌سازی
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ / نتانیاهو / لباس چرک / آمریکا / اسرائیل
حاشیه‌سازی "لباس‌های چرک" نتانیاهو و همسرش
در سال 2018 گزارش های محرمانه ای منتشر شد حاکی از اینکه سارا نتانیاهو "چهار یا پنج چمدان" بزرگ حاوی لباس چرک را در سفرهای رسمی همراه می برد. دو سال پیش از آن، آقای نتانیاهو با مراجعه به دادگاه خواستار آن شد که هزینه لباسشویی او خصوصی بماند.
۱۳۹۹/۰۳/۲۲
شب یک روز طولانی
کلید را در قفل چرخاند. هوا تازه تاریک شده بود. کیفش را مثل همیشه از جارختی آویزان کرد. رسید به آیین عوض کردن لباس‌هایش. جوراب‌ها در سبد لباس چرک‌ها و انتخاب تی‌شرت تمیز از دراور. چراغ آشپزخانه را روشن کرد. کتری را آب کرد و گذاشت روی گاز.  ظرفشویی تا لب پر از ظرف ناشور بود. چراغ انسرینگ چشمک می‌زد. مادرش بود. نگران سراغ می‌گرفت. تابلو خطش را نبرده بود. تازه آشنا شده بودند که این را برایش نوشته بود.  بعد ازدواج آورده بود و اینجا بالای تلویزیون آویزان کرده بود. حالا هنوز روی دیوار بود. نخواسته یا یادش رفته بود، امشب مثل نیزه فرو می‌رفت توی چشمش.نور آشپزخانه، سایه‌اش را دراز کرده بود. جز صدای ویزویز آب که در مقابل جوشیدن مقاومت می‌کرد، چیزی به …
 •  •  •  •