دوشنبه, ۳۱ شهریور, ۱۳۹۹ / 21 September, 2020
مراد هافمن
از نازیسم تا اسلام؛ تجربه ناب دیپلمات آلمانی در سرزمین وحی
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ / اسلام / آلمان / حج / کتاب
از نازیسم تا اسلام؛ تجربه ناب دیپلمات آلمانی در سرزمین وحی
«مراد هافمن» دیپلمات مسلمان آلمانی تجربه معنوی خود در سفر حج را در کتاب «سفر به مکه» در قالب خاطرات روایت و سعی کرده است که از جهت زیبایی شناختی، فلسفه و عمق این سفر را بیان کند.
 •  •  •  •