چهارشنبه, ۲۲ مرداد, ۱۳۹۹ / 12 August, 2020
کلی پرستون
کلی پرستون بازیگر سرشناس هالیوود و همسر جان تراولتا درگذشت
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ / کلی پرستون / جان تراولتا
کلی پرستون بازیگر سرشناس هالیوود و همسر جان تراولتا درگذشت
خبر درگذشت کلی پترسون را جان تراولتا در اینستاگرام تایید کرد.
درگذشت یک بازیگر در ۵۷سالگی
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ / کلی پرستون / جان تراولتا / _درگذشت
درگذشت یک بازیگر در ۵۷سالگی
«کلی پرستون» بازیگر و همسر «جان تراولتا» پس از دو سال مبارزه با بیماری سرطان در سن ۵۷سالگی درگذشت.
 •  •  •