پنجشنبه, ۱۳ آذر, ۱۳۹۹ / 3 December, 2020
ادوین فندرسار
10 سیو برتر ادوین فن در سار در آژاکس آمستردام
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ / برترین دروازه بان / ادوین فان درسار / ادوین فندرسار / 10 سیو برتر / آژاکس
10 سیو برتر ادوین فن در سار در آژاکس آمستردام
 •  •  •  •  •