چهارشنبه, ۲ مهر, ۱۳۹۹ / 23 September, 2020
اصغر باقریان
تغییر اساس‌نامه فوتبال، نسخه است نه دارو/ چند مدیر با تفکر حرفه‌ای داریم؟
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ / اصغر باقریان / فدراسیون فوتبال / انتخابات فدراسیون فوتبال
تغییر اساس‌نامه فوتبال، نسخه است نه دارو/ چند مدیر با تفکر حرفه‌ای داریم؟
مدیرعامل پیشین باشگاه سپاهان اعتقاد دارد تغییر دادن یا ندادن اساس‌نامه یا آمدن افراد جدید به فدراسیون مشکل اصلی فوتبال ایران نیست و باید برنامه‌ریزی کلی برای توسعه فوتبال انجام شود.
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ / مشکلات مالی فدراسیون فوتبال / فدراسیون فوتبال / اصغر باقریان / مارک ویلموتس / درآمدزایی در فوتبال / حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال
راه حل مشکل مالی فوتبال ایران/ برنامه، لولو خورخوره نیست
فدراسیون فوتبال ایران طی ماه‌های گذشته نتوانسته مشکلات مالی را حل و حقوق کارکنان فنی و هزینه اردوها و بازی‌های تدارکاتی را تامین کند اما هیچ کسی از این نهاد نپرسیده که آیا طرح و برنامه‌ای برای درآمدزایی و مسائل اقتصادی دارد یا خیر.
 •  •  •  •  •  •  •