جمعه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۹ / 5 June, 2020
سرگئی بلوگلازوف
بلوگلازوف تا پایان المپیک توکیو به کار خود ادامه می دهد
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ / فدراسیون کشتی ایران / سرگئی بلوگلازوف
بلوگلازوف تا پایان المپیک توکیو به کار خود ادامه می دهد
ایلنا: سرگئی بلوگلازوف از قهرمانان مطرح کشتی آزاد دنیا تا پایان المپیک توکیو به کار خود در یک باشگاه کشتی در کشور آمریکا ادامه خواهد داد.
 •  •