چهارشنبه, ۱۸ تیر, ۱۳۹۹ / 8 July, 2020
شهرداری تبریز