چهارشنبه, ۷ خرداد, ۱۳۹۹ / 27 May, 2020
فوت سرپرستار بیمارستان انزلی
درگذشت سرپرستار بیمارستان بندرانزلی بر اثر کرونا
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ / ویروس کرونا / کرونا در ایران / فوت سرپرستار بیمارستان انزلی / قربانیان کرونا
درگذشت سرپرستار بیمارستان بندرانزلی بر اثر کرونا
تهمینه ادیبی سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
 •  •  •  •