پنجشنبه, ۱۳ آذر, ۱۳۹۹ / 3 December, 2020
فیروز علیزاده
تاریخ سازی فیروز علیزاده و حمید سوریان از نگاه اتحادیه جهانی کشتی
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ / حمید سوریان / فیروز علیزاده / اتحادیه جهانی کشتی / کشتی فرنگی
تاریخ سازی فیروز علیزاده و حمید سوریان از نگاه اتحادیه جهانی کشتی
اتحادیه جهانی کشتی لحظات تاریخی رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان را منتشر کرد که در میان آن ها نام دو فرنگی کار ایران نیز به چشم می خورد.
 •  •  •  •