یکشنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۹ / 17 January, 2021
لمس فیزیکی
آزار دوچرخه‌سواران توسط راننده‌ها/  از پاشیدن آب جوش تا لمس فیزیکی
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
آزار دوچرخه‌سواران توسط راننده‌ها/ از پاشیدن آب جوش تا لمس فیزیکی
راننده ها فکر می کنند دارند با ما شوخی می کنند اما این نکته را توجه ندارند که ما بر روی دو چرخه قرارداریم و تعادل ما خیلی کم است و خیلی راحت زمین می خوریم.
از پاشیدن آب جوش تا لمس فیزیکی؛ بلایی که راننده‌ها سر دوچرخه‌سواران می آورند
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ / تیم ملی دوچرخه‌سواری جاده / آزار دوچرخه سواران در جاده
از پاشیدن آب جوش تا لمس فیزیکی؛ بلایی که راننده‌ها سر دوچرخه‌سواران می آورند
 رفتارهای خطرناکی که رانندگان با دوچرخه سواران در جاده ها دارند و از آن به عنوان شوخی تعبیر می کنند منجر به آسیب های جسمی و روانی زیادی در ورزشکاران می شود.   
 •  •