چهارشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۹ / 20 January, 2021
مهدی تراربی
مهدی ترابی باز هم مصدوم شد!
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ / مهدی تراربی / مهدی ترابی / پرسپولیس
مهدی ترابی باز هم مصدوم شد!
بازیکن ایرانی تیم العربی در جریان بازی با مصدومیت دوباره روبرو شد.
 •  •  •