یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۸ / 26 January, 2020
میچیکه
اتهام تبانی میز ریاست را از رئیس سری‌آ گرفت!
خبر ورزشی / ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ / ورزشی
اتهام تبانی میز ریاست را از رئیس سری‌آ گرفت!
رئیس سازمان لیگ دسته اول فوتبال ایتالیا که از سوی یکی از اهالی کالچو به فساد تبانی برای انتصاب در این سمت متهم شده بود، استعفا کرد.
  سری آ ایتالیا  میچیکه  تبانی در فوتبال  تبانی در فوتبال ایتالیا  ویژه