یکشنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۹ / 24 January, 2021
نجمه سازنچیان
نجمه سازنچیان: چه کسی از تمرین با فخری بدش می‌آید؟
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ / شمشیر بازی / نجمه سازنچیان
نجمه سازنچیان: چه کسی از تمرین با فخری بدش می‌آید؟
مربیان داخلی ما همه خوب هستند و از علم بالایی برخوردارند. تمام مشکلات ما نداشتن تدارک، اردو و مسابقه بین‌المللی است. وقتی اردوی مستمر نداریم، در کارمان وقفه می‌افتد و نمی‌توانیم نتیجه دلخواه را بگیریم. ما واقعا نتیجه کار‌کردن با آقای فخری را دیدیم و راضی هستیم. چه کسی هست که نخواهد با ایشان کار کند. متأسفانه ایشان خودشان مشغله دارند و نمی‌توانند به ما برسند. الان هدایت تیم بر عهده آقای قربانی است.
 •  •