یکشنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۹ / 24 January, 2021
وحشتناک ترین خطاها
صحنه وحشتناک دیدار امشب ساتهمپتون - وستهام
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ / ساوتهمپتون / وحشتناک ترین خطاها / خطای وحشتناک / وستهام
صحنه وحشتناک دیدار امشب ساتهمپتون - وستهام
خطاهای دیوانه وار بر روی دیگو مارادونا در تاریخ جام جهانی
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ / وحشتناک ترین خطاها / خطای وحشتناک / دیگو مارادونا
خطاهای دیوانه وار بر روی دیگو مارادونا در تاریخ جام جهانی
خطرناک ترین برخوردها و خطاها در زمین فوتبال
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ / برخورد شدید / وحشتناک ترین خطاها
خطرناک ترین برخوردها و خطاها در زمین فوتبال
خشن ترین و بی رحمانه ترین خطاها به روی لیونل مسی
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ / وحشتناک ترین خطاها / خطای وحشتناک / لیونل مسی
خشن ترین و بی رحمانه ترین خطاها به روی لیونل مسی
 •  •  •  •  •  •  •