پنجشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 13 August, 2020
وحید براتی
صحبت های براتی در خصوص تعداد ایراد های فیفا به اساسنامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ / فدراسیون فوتبال / وحید براتی / اساسنامه
صحبت های براتی در خصوص تعداد ایراد های فیفا به اساسنامه
صحبت های احمدرضا براتی در خصوص تعداد ایراد های فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران
 •  •  •