چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020
کوهنوردی در زمان وارونگی هوا
کوهنوردان هنگام آلودگی هوا ارتفاع بالای ۳۰۰۰ متر را انتخاب کنند
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ / کوهنوردی / کوهنوردی در زمان وارونگی هوا
کوهنوردان هنگام آلودگی هوا ارتفاع بالای ۳۰۰۰ متر را انتخاب کنند
دکتر حمید مساعدیان می‌گوید در شرایطی که هوا آلوده است و وارونگی هوا رخ داده پیشنها می شود کوهنوردان بالای ارتفاع ۳۰۰۰متری به فعالیت کوهنوردی بپردازند.
 •  •