یکشنبه, ۳ بهمن, ۱۴۰۰ / 23 January, 2022
مجله ویستا

گل‌های خشك را دورنریزید


برای ساخت یك دسته گل ازگلهای خشك روشهای گوناگونی وجوددارد، دراینجا به یكی از ساده ترین روشها اشاره می كنیم.
پیش از شروع كار باید به گلهایی كه ساقه كوتاهی دارند، قطعه ای سیم …

برای ساخت یك دسته گل ازگلهای خشك روشهای گوناگونی وجوددارد، دراینجا به یكی از ساده ترین روشها اشاره می كنیم.

پیش از شروع كار باید به گلهایی كه ساقه كوتاهی دارند، قطعه ای سیم گل آرایی متصل كنید تا هنگام دسته كردن گلها بتوانید از آنها استفاده كنید.

بهتراست ابتدا دسته های كوچكی از گلهایی كه مایلید دركنار هم قراربگیرند، درست كنید، سپس این دسته های كوچك را كنارهم چیده و به یكدیگر ببندید تا دسته گل بزرگ و اصلی تشكیل شود، یكی از زیباترین گلهایتان را برای مركز دسته گل انتخاب كنید و دسته های كوچك را به ترتیب با نخ یا سیم گل آرایی محكم به آن ببندید. اگر از سیم استفاده می كنید، دقت داشته باشید هردسته را فقط با یك دور پیچیدن سیم ببندید تا محل اتصال گلها به یكدیگر بیش ازحدقطورنشود. هرردیف از دسته گلها را نسبت به ردیف قبلی كمی پایین تر بچینید تا دسته گل به شكل یك نیمكره درآید. در تهیه دسته گلها بنا به سلیقه خودمی توانید از گلهایی با رنگهای هم خانواده یا متفاوت و حتی متضاد استفاده كنید.

درد سته گلهایی كه ازگل های خشك درست می كنید، می توانید ازچند گل مصنوعی ظریف پارچه ای یا كاغذی نیز استفاده كنید و درآخر دسته گل را با حاشیه ای از كاغذ رنگی متناسب با رنگ گلها یا حلقه های كاغذی آماده كه به صورت توری ساخته می شوند و مقداری روبان بیارایید.

درمواقع بیكاری می توانید تعدادی از این دسته گلها تهیه كرده و در مناسبتهای گوناگون به عنوان هدیه ای كوچك به دوستان و اقوام بدهید.همچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانسایت انتخابروزنامه شهروندسایت تجارت نیوزوبگردیسایر منابعسایت برترینهاسایت دیدارنیوزروزنامه شرقسایت دیدبان ایران