دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

امام حسن عسگری ( ع )


رسیدن به خداوند عزوجل سفری است که جز با شب زنده داری امکان پذیر نیست .

رسیدن به خداوند عزوجل سفری است که جز با شب زنده داری امکان پذیر نیست .