سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

ابوالقاسم زیادبن محمد قمری جرجانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهارم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
معاصر قابوس وشمگیر (۳۶۶ - ۴۰۳ ق) از پادشاهان آل زیار و مداح آن پادشاه و به گفتۀ محمد عوفی: "جلوه‌گر …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهارم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
معاصر قابوس وشمگیر (۳۶۶ - ۴۰۳ ق) از پادشاهان آل زیار و مداح آن پادشاه و به گفتۀ محمد عوفی: "جلوه‌گر مفاخر شمس‌المعالی" بود. در "مجمع‌الفصحاء" نام وی تحت عنوان قمری مازندرانی ابوالقاسم زیادبن عمر جرجانی آمده است. از او است:

جهان ما به مَثَل می‌ شده است و ما می‌خوار

خوشیش بسته به تلخی و خرمی به خمار