یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

شیخ مسعود


شیخ مسعود

در محلّهٔ دردشت، قبرستانی وجود داشت به نام شیخ مسعود که بقعه و آرامگاه او در آن گورستان بوده است. آن قبرستان دو منار بلند داشته که از بین رفته، محل این قبرستان در نزدیکیهای طوقچی …

در محلّهٔ دردشت، قبرستانی وجود داشت به نام شیخ مسعود که بقعه و آرامگاه او در آن گورستان بوده است. آن قبرستان دو منار بلند داشته که از بین رفته، محل این قبرستان در نزدیکیهای طوقچی کنونی است.