شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۲۶ مرداد ۱۳۸۶ ــ ۱۷ اوت ــ خودكشی معاون هیتلر و اجتماع سالانه نئو نازی ها در اطراف گور او


۲۶ مرداد ۱۳۸۶ ــ ۱۷ اوت ــ خودكشی معاون هیتلر و اجتماع سالانه نئو نازی ها در اطراف گور او

۱۷ اوت سال ۱۹۸۷، رودلف هس Hess معاون پیشین هیتلر که ۹۳ ساله بود در زندان فاتحان جنگ جهانی دوم در برلن به نام زندان اشپاندائو كه همین یك زندانی در آن نگهداری می شد، با كابل برق خود …

۱۷ اوت سال ۱۹۸۷، رودلف هس Hess معاون پیشین هیتلر که ۹۳ ساله بود در زندان فاتحان جنگ جهانی دوم در برلن به نام زندان اشپاندائو كه همین یك زندانی در آن نگهداری می شد، با كابل برق خود را حلق آویز كرد و درگذشت و چهار دولت شوروی، فرانسه، انگلستان و آمریكا از هزینه بسیار سنگین نگهداری او آسوده شدند.

وی بیش از چهار دهه و حتی پیش از پایان جنگ در زندان بود. هس در جریان سقوط هواپیمایش در خاک انگلستان دستگیر شده بود. هس در گورستان خانوادگی در " وونسیدل " باواریا مدفون شده است و هرسال در این روز نئو نازیهای آلمان در این گورستان و در خیابانهای وونسیدل دست به تظاهرات می زنند و فریاد زنده باد هیتلر بر می آورند. دولت آلمان برای جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه مجبور است پلیس اضافی به منطقه بفرستد . در ۱۷ اوت سال۲۰۰۳ هزاران نئونازی در وونسیدل اجتماع کرده بودند و دولت هزار پلیس اضافی اعزام داشته بود و عده ای از آنان که علامت پرچم دوران هیتلر را حمل می کردند دستگیر شدند زیرا که حمل آن در آلمان منع قانونی دارد.