شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

اسید نیتریک


از اسید نیتریک در سده شانزدهم برای جداسازی طلا از نقره استفاده می‌شد. اسید نیتریک را از شوره به‌دست می‌آوردند. بدین‌طریق که سولفات آهن یا زاج را در حلت گرم روی شوره اثر می‌دادند. …

از اسید نیتریک در سده شانزدهم برای جداسازی طلا از نقره استفاده می‌شد. اسید نیتریک را از شوره به‌دست می‌آوردند. بدین‌طریق که سولفات آهن یا زاج را در حلت گرم روی شوره اثر می‌دادند. این طریقه تولید نشان می‌دهد که شوره مصرفی خالص بوده است. به ترکیبی از دو ماده کمی ماسه، آهک یا سفال شکسته می‌افزودند. ماده به‌دست آمده را در یک شیشه کوچک دردار می‌ریختند. این شیشه‌ها را در کوه آهک‌پزی می‌گذاشتند که می‌توانست دو ردیف از این شیشه‌ها را که هر ردیف چهار تا شیشه بود دربرگیرد. این شیشه‌ها را تا گردن در خاک یا خاکستر که سبب پخش گرما و جلوگیری از ترک شیشه‌ها در لوله‌هائی خارج می‌شد قرار می‌دادند که همین تعداد شیشه‌های مایع‌کننده، که بر روی سکوئی خارج از کوره قرار داشت متصل بودند همه اتصالات به دقت آب‌بندی می‌شدند. حرارت نخست معتدل بود تا ماده خام درون شیشه‌ها خشک شود، سپس هر شش ساعت به شش ساعت حرارت را زیاد می‌کردند. گازهای نیترو به‌وسیله آب تبلور نمک‌ها، به خارج کشیده می‌شد. هر وقت رنگ محصول تقطیر نشان می‌داد که تجزیه به پایان رسیده است حرارت را رفته رفته کم می‌کردند.