جمعه, ۷ بهمن, ۱۴۰۱ / 27 January, 2023
مجله ویستا

کمک داور و داور چهارم


کمک داور و داور چهارم

قوانین فوتبال

● کمک داور

الف) وظایف

دو کمک داور تعیین می شوند که وظایف آنها تابع تصمیمات داور است. آنها باید موارد زیر را نشان دهند:

▪ وقتی که تمام توپ از زمین بازی خارج می شود.

▪ کدام طرف حق زدن ضربه کرنر، ضربه دروازه و یا پرتاب توپ اوت را دارد.

▪ موقعی که بازیکنی را می توان به دلیل قرار داشتن در وضعیت آفساید جریمه کرد.

▪ موقعی که تعویض درخواست می شود.

▪ موقعی که رفتاری ناشایست یا حوادث دیگری در خارج از دید داور، روی دهد.

▪ موقعی که خطا اتفاق افتد و کمک داوران نسبت به داور نزدیکتر به صحنه باشند (شامل موقعیتهای خاص، خطاهایی که در داخل محوطه جریمه اتفاق افتاده است).

▪ هرگاه در ضربات پنالتی، دروازه بان قبل از زدن ضربه به طرف جلو حرکت کند و توپ از خط عبور کند.

ب) همکاری

کمک داوران همچنین در کنترل مسابقه بر طبق قوانین بازی به داور کمک می کنند. بخصوص آنها می توانند برای رعایت فاصله ۹.۱۵ متر و برای کنترل بازی و کمک به داور، وارد زمین مسابقه شوند.

در صورت دخالت ناروا و غیر ضروری یا برخورد نامناسب، داور، کمک داور را برکنار و گزارش مقتضی ارسال خواهد کرد.

● داور چهارم


کمک داور و داور چهارم

▪ برگزیده گان مسابقه باید بطور واضح و قبل از مسابقه مشخص کنند که اگر داور قادر به ادامه مسابقه نباشد، داور چهارم عهده دار وظیفه داوری خواهد بود، یا اینکه کمک داور ارشد بجای داور برگزیده و داور چهارم به عنوان کمک داور تعیین می شود.

▪ داور چهارم باید در انجام هرگونه کارهای اجرایی، قبل، در جریان با بعد از مسابقه که مورد نیاز داور است، کمک کند.

▪ او برای کمک به تعویض بازیکنان، در جریان مسابقه مسئول خواهد بود.

▪ او باید بر تعویض توپها نظارت کند و اگر در جریان مسابقه لازم به تعویض توپ باشد، طبق دستور داور، توپ دیگری آماده و در اسرع وقت در اختیار داور بگذارد.

▪ او اختیار دارد وسایل بازیکنان را قبل از ورود به زمین بازی کنترل کند. و چنانچه وسایل بازیکنان منطبق قانون نباشد، به داور اطلاع دهد.

▪ بعد از مسابقه، داور چهارم باید با توجه به اختیاراتش، ضمن مشورت با داور و کمک داوران، گزارش مناسبی از رقتار ناشایست یا حوادث دیگری که خارج از دید داور و کمک داوران اتفاق افتاده، تسلیم کند.

▪ او اختیار دارد، رفتار غیر مسئولانه افرادی را که در محوطه فنی قرار گرفته اند، به داور اطلاع دهد.

▪ داور چهارم در تمام مدت به داور کمک می کند.

▪ داور چهارم می بایست وقتی که داور اشتباها به بازیکن دیگری اخطار می دهد یا وقتی که بازیکنی به دلیل خطای اخطار دوم اخراج نمی شود و یا وقتی که خارج از دید داور و کمک داوران برخورد شدیدی رخ می دهد به داور کمک کند.همچنین مشاهده کنید

سایت عصرایرانسایت نامه نیوزسایت تابناکسایت مشرقخبرگزاری باشگاه خبرنگارانروزنامه تعادلوبگردیخبرگزاری مهرروزنامه توسعه ایرانیروزنامه همشهری