شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

کامپیوتر زن است یا مرد؟؟


استاد زبان فرانسه در مورد مذکر یا مؤنث بودن اسمها داشت توضیح میداد که از دانشجویان پرسید کامپیوتر زن است یا مرد ؟؟؟
کلیه دانشجویان دختر به علت موارد زیر جنس کامپیوتر را مرد …

استاد زبان فرانسه در مورد مذکر یا مؤنث بودن اسمها داشت توضیح میداد که از دانشجویان پرسید کامپیوتر زن است یا مرد ؟؟؟

کلیه دانشجویان دختر به علت موارد زیر جنس کامپیوتر را مرد بیان کردند:

۱-وقتی به آن عادت میکنیم گمان میکنیم که بدون آن قادر به انجام کاری نیستیم.

۲-با آنکه داده های زیادی دارند نادانند.

۳-قرار است مشکلات را حل کنند ولی در اکثر موارد معضل اصلی خودشان هستند.

۴-همین که پایبند یکی از آنان شدید متوجه میشوید که اگر صبر کرده بودید مورد بهتری نصیبتان میشد.

کلیه دانشجویان پسر به علت موارد زیر جنس کامپیوتر را زن عنوان کردند:

۱-به غیر از خالق آنها کسی از منطق درونی آنها سر در نمی‌ آورد.

۲-کسی از زبان ارتباطی بین آنها سر در نمی آورد.

۳-کوچکترین اشتباهات را در حافظه بلند مدت خود ذخیره میکنند تا در طولانی مدت تلافی کنند.

۴-همین که پایبند یکی از آنها شدید باید تمام پولتان را صرف خرید لوازم جانبی آن کنید.