یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

رضا عباسی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ۹۸۰ -۱۰۴۴)حیات قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
زندگانی وی بر خلاف معاصرانش که‌‌‌کم و بیش در تاریخ نامی از آنان ذکر شده است ، هیچ روشن …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ۹۸۰ -۱۰۴۴)حیات قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
زندگانی وی بر خلاف معاصرانش که‌‌‌کم و بیش در تاریخ نامی از آنان ذکر شده است ، هیچ روشن نیست. اما اطلاعات متفرقه و اندکی که در زیرنویس‌‌‌های رقم‌دار آثار این هنرمند دیده می‌شود ، مختصری از احوال عباسی را برای ما آشکار می‌سازد. نام و احوال وی با دو هنرمند معروف معاصرش یعنی علیرضا عباسی ، خوشنویس و مقرب شاه عباس ، و آقا رضا کاشانی نقاش خلط شده و شبهه ایجاد کرده است. رضا عباسی نقاش مورد بحث سوای این دو است. وی قبل از دریافت لقب عباسی خود را به‌‌‌نام "مشقه رضا ، رضا مصور ، رضا ، کمینه رضا" خوانده است و بعد از دریافت لقب عباسی که از سال ۱۰۲۰ق شروع شده ، با رقم: "رضا عباسی" یا "کمینه رضا عباسی" مرقوم داشته و نام خود را ثبت کرده است. او ممکن است یکی از شاگردان استاد محمدی هراتی و یا اینکه مقلد آثار او می‌باشد. از خصوصیات نقاشیها و تصاویر وی دقت و ملاحظه در کلیهٔ شئون زندگی است که دستی شیرین داشته و در گرفت و گیر جانورسازی و آرایش مجالس رنگی به روی پارچه‌ها و کاشیها استاد نادری بوده است. همچنین با ترسیم خطوط دورانی و موزون ناپایدار خود که به استادی تمام بر روی کاغذها نقش می‌بست ، تصاویر خیالی را با ابداعی بی‌همتا که با قدرت تکنیکی پرمهارتی همراه بوده ارائه داده و برتری هنر او را بر سایرین آشکار ساخته و اصل را از بدل روشن کرده است. از شاگردان معروف وی که در حد خود از استادان طراز اول بوده ، استاد معین مصور است و از دیگر شاگردان وی می‌توان: شفیع عباسی ، افضل مصور حسینی ، شیخ محمود ، حبیب‌الله مشهدی و شاه‌قاسم را نام برد. از آثار وی: تصویر شیر نشسته به روش سیاه‌قلم که بسیار استادانه و پرمهارت است ، با رقم: "هو -بهجت فرزندی اعزی معینا مشق شد. رقم کنیه رضا عباسی"؛ تصویر پرمهارت پیرمردی که روی زمین دراز کشیده و دست خود را به زمین تکیه داده است و در زمینهٔ برگ‌‌‌های بزرگ چناری دیده می‌شود. با رقم: "در روز چهاردهم ذی حجهٔ‌الحرام سنهٔ ۱۰۳۱ باتمام رسید. رقم کمینه رضا عباسی"؛ تصویر قیافهٔ پرحالت و لباس پرآرایش جوان خدمتکاری که قهوه درست می‌کند و در مقابل سماور قهوه‌جوش جلب نظر می‌کند ، با رقم: "هو - غره رجب المرجب ۱۰۳۹ باتمام رسید - رقم کمینه رضا عباسی"؛ تصویر مجنون در صحرا که با حیوانات محشور شده است و منظرۀ کوه و درختان استادانه است و مجنون روی سنگی نشسته و خرگوشی به دست گرفته با رقم: "هو - روز چهارشنبه دوازدهم ربیع‌الاول سنهٔ ۱۰۳۸ این مجلس باتمام رسید. رقم کمینه رضا عباسی عفی عنه"؛ تصویر جوانی که روی بالشی دراز کشیده و به سگ خود آب می‌دهد ، با رقم: "هو - در روز پنجشنبه بیست و دوم شهر رمضان المبارک ۱۰۴۳ به‌‌‌جهت ...باتمام رسید. برهنه پا و سر عشقم دواند. دوان کوچون غلامان فرنگی". چهل و شش اثر دیگر وی در "احوال و آثار نقاشان" ذکر شده است.