یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

كیم جونگ ایل برجای پدر نشست (در این روز ۱۴ اكتبر)


۱۴ اكتبر ۱۹۸۰ حزب حاكم جمهوری دمكراتیك خلق كره «كیم جونگ ایل» را بجای پدر به رهبری كشور بر گزید. كیم ایل سونگ پایه گذار جمهوری خلق كره بود كه فوت شده بود. گذشت زمان نشان داده است …

۱۴ اكتبر ۱۹۸۰ حزب حاكم جمهوری دمكراتیك خلق كره «كیم جونگ ایل» را بجای پدر به رهبری كشور بر گزید. كیم ایل سونگ پایه گذار جمهوری خلق كره بود كه فوت شده بود. گذشت زمان نشان داده است كه كیم جونگ ایل همان سیاست پدر را عینا دنبال كرده است.