جمعه, ۱۵ مهر, ۱۴۰۱ / 7 October, 2022
مجله ویستا

الكترولیز


الكترولیز روش كارآمدی برای زدودن موها بطور دائم است و اساس آن جاگذاری یك سوزن فلزی به درون فولیكول مو است تا سلولهای فعال را در ریشه مو تخریب كند.

الكترولیز روش كارآمدی برای زدودن موها بطور دائم است و اساس آن جاگذاری یك سوزن فلزی به درون فولیكول مو است تا سلولهای فعال را در ریشه مو تخریب كند.

بنابراین برای تخریب این سلولهای فعال سوزن ظریفی از طریق دهانه سوزن فولیكول در پوست وارد می شود تا نوك آن به فولیكول برسد.

در این مرحله یك جریان الكتریكی در سوزن برقرار می كنیم تا این سلولهای فعال را در ریشه مو تخریب نماید. مو در ناحیه ریشه تخریب شده و سپس می توان آن را به راحتی با یك موچین ظریف بیرون كشید.

مزیت بزرگ این روش به خاطر این حقیقت است كه فولیكول درمان شده به طور مؤثر به وسیله سوزن الكتریكی دیگر قادر به ایجاد موی جدید نیست چون سلولهای فعال ریشه مو در واقع از بین رفته اند.

انواع مختلفی از تجهیزات الكترولیز كننده مورد استفاده قرار می گیرند كه عبارتند از:

۱- الكترولیز مستقیم

۲- الكتروكواگولاسیون

۳- نوع تركیبی

۴- انواع خانگیهمچنین مشاهده کنید

روزنامه ابتکارسایت دیدارنیوزروزنامه تعادلخبرگزاری برناسایت اقتصادنیوزسایت اکوایرانسایت آفتاب نیوزسایت تجارت نیوزسایت جمارانروزنامه ایران