پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

۵ قاعده برای موفقیت تضمینی در تمام صحنه های زندگی


۵ قاعده برای موفقیت تضمینی در تمام صحنه های زندگی

▪ قاعده اول : اگر به این نتیجه رسیده ایم که کاری باید انجام شود ، پس بدون هیچ بهانه جوئی و معطلی و با جدیت کمر همت ببندیم که آن کار انجام شود .
▪ قاعده دوم : کاری که باید انجام شود را …

قاعده اول :

اگر به این نتیجه رسیده ایم که کاری باید انجام شود ، پس بدون هیچ بهانه جوئی و معطلی و با جدیت کمر همت ببندیم که آن کار انجام شود .

قاعده دوم :

کاری که باید انجام شود را همین الان انجام دهیم .

قاعده سوم :

مهم نیست که از کاری که باید انجام شود خوشمان بیاید یا نه ! چون باید انجام شود پس در هر حالت و روحیه ای که باشیم با جدیت و سرسختی و یکدندگی تمام کار را انجام می دهیم .

قاعده چهارم :

وقتی کار انجام شد آرام نگیریم و به این بیندیشیم که کار بعدی که حتما ً باید انجام شود ، کدام است؟

قاعده پنجم :

سراغ قاعده اول برویم .

آنتونی رابینز

http://mehrbaran۴۹.blogfa.com