چهارشنبه, ۶ مهر, ۱۴۰۱ / 28 September, 2022
مجله ویستا

تئوری های اختصاصی


تئوری های اختصاصی

اگر بازیکن بداند در صورت صدمه در جریان بازی, مربی او از عهده معالجه و درمان فوری او برمی آید, بازیکنی با جسارت و بی باک خواهد بود از طرف دیگر چنانچه مربی به بازیکن مصدوم و زخمی تیم خود بی توجهی کرده و یا در معالجات سرسری عمل کند, بازیکنان آن تیم با احتیاط بازی کرده و ترسو بار می آیند

۱- کسب مهارت اهمیت آموزش در فوتبال مدرن

۲- مراحل قبل از شروع و بعد از اتمام مسابقات

۳- آموزش های عملی

۴- اصول بازی تهاجمی

۵- اصول بازی تدافعی

۶- تفاوت ها در آماده سازی و مراقبت گروه های سنی مختلف

۷- آشنایی مربیان در مورد تغییر آب و هوا و مسافرت ها برای نوجوان

۸- تمرینات هوازی و بی هوازی

۹- قوانین بازی در ارتباط با نیازهای تاکتیکی

● اهمیت آموزش در فوتبال مدرن

▪ آموزش عالی در تمرینات فوتبال پیشرفته

بازیکنانی که میخواهند در فوتبال پیشرفته آموزش ببینند باید دو موضوع بسیار مهم را مورد توجه قرار دهند:

▪ اول: خصوصیات انسانی هر بازیکن، به دقت مورد توجه مربی میباشد.

▪ دوم: ویژگی های محیطی مانند: آب، هوا،شهر یا کشور نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

یکی از وظایف مهم مربی رفتار صحیح و منطقی با بازیکنان است مربی بایستی توجه داشته باشد که بازیکن انسان بوده و در فطرت انسانی او گاهی خوشحالی و شادابی، و زمانی بی صبری و پریشانی به نظر میرسد. سپس ارتباط مربی با بازیکنان مسأله بسیار مهمی است.

از دیگر موارد مهم تمرینات، اثرات محیطی است که بر بازیکنان و نتایج تمرین، تأثیر می گذارد. به عنوان مثال تمرین در شهر کوچک با یک شهر بزرگ متفاوت است. در بعضی از مناطق گروهی از مردم به کیفیت غذا توجه ندارند. به همین دلیل بازیکنان بایستی به این امر توجه داشته از پرخوری پرهیز کرده و به جای زیاد خوردن از غذاهای کم حجم ولی پر کالری سود برده و طریقه صحیح خوردن را بیاموزند.

● توجه به بازیکنان مصدوم و مجروح

یکی دیگر از وظایف مهم روانشناسی مربی، توجه خاص به بازیکنان مصدوم و مجروح است. آگاهی پزشکی مربی میتواند معالجه بازیکن را به حداقل زمان برساند. اگر بازیکن بداند در صورت صدمه در جریان بازی، مربی او از عهده معالجه و درمان فوری او برمی آید، بازیکنی با جسارت و بی باک خواهد بود. از طرف دیگر چنانچه مربی به بازیکن مصدوم و زخمی تیم خود بی توجهی کرده و یا در معالجات سرسری عمل کند، بازیکنان آن تیم با احتیاط بازی کرده و ترسو بار می آیند.

● راه های پیشرفت بازیکن در فن و هنر فوتبال

الف) اخلاق و انضباط فوتبالیست:

مهمترین عامل پیشرفت هر بازیکن در درجه اول، اخلاق نیک و دارا بودن حس قوی انضباط اوست که بزرگترین سرمایه برای سیر مدارج ترقی او محسوب میگردد.

ب) حس اطاعت از مربی:

عامل مؤثر دیگر در پیشرفت بازیکن، اطاعت و فرمانبری او از قوانین، مقررات و دستورات مربی است که میتواند معرف واقعی و میزان تقویت او در رشته ورزی مورد نظرش باشد و چه بهتر که همیشه پذیرش تمام دستورات مربی را اساس اولیه موفقیت خویش قرار دهد.

ج) «هدف» آموزش:

هدف در آموزش رکن اصلی پیشرفت است. یکی از موارد حساس برای پیشرفت تکنیک و تاکتیک در فوتبال همان هدف یا مأموریتی است که از طرف مربی به بازیکنان آموزش داده میشود.

●● مراحل قبل از شروع و بعداز اتمام مسابقات

● هفته اول ـ مسابقه در خانه حریف:

در هفته اول، مسابقه در خانه حریف میباشد و پیش بینی وانتظار مربی مساوی با تیم حریف خواهد بود. به همین منظور مربی تمرینات تیم را براساس سیستم دفاعی انتخاب کرده و برای رسیدن به این منظور به دو هافبک تیم مأموریت کاملاً دفاعی میدهد. از بازیکنان صاحب تکنیک در تیم خواسته میشود تا با پاس های دقیق و قطری دو گوش چپ و راست را پا به توپ کنند. بهتر آن است که از سرعت بازی تا سر حدامکان کاسته شود، ولی تمرینات لزم برای هر سه فوروارد باید با دقت عملی گردد.

● هفته دوم ـ مسابقه در زمین خود:

مربی قدرت تیم حریف، با تیم خود را تقریباً مساوی تشخیص میدهد. در این موقعیت تیم می بایست از تاکتیک تهاجمی بهره گیرد و اصولاً دفاع و حمله را فراموش نکند. یکی از مهمترین کاربردهای تاکتیک برای ایجاد گل در مسابقه، استفاده از پاس های قطری میباشد. و استفاده از پاس های کوتاه یک و دو، از مهمترین تاکتیک های فردی بازیکنان بوده برای پیروزی کارساز خواهد بد. تمام بازیکنان می بایست در شرایط کامل قدرت و استقامت بدنی باشند تا بتوانند در طول مسابقه فشار شدیدی به تیم مهمان آورند.

● هفته سوم ـ مسابقه در زمین حریف:

پیش بینی و انتظار از این دیدار مساوی خواهد بود. در اینجا باید از تاکتیک تعادلی استفاده کرد. یعنی آنکه اصول دفاعی و حمله در موقعیت لازم رعایت شود و حداکثر از یک هافبک در پست دفاعی استفاده شود. پاس های دقیق تیم به یکدیگر و بازی آرام و تسلط بر اعصاب و حوصله در گردش توپ از کاربردهای این تاکتیک است. تمرین افزایش سرعت تیم، یکی از عوامل مهم پیروزی و یا مساوی بازیکنان در این مسابقه خواهد بود.

● هفته چهارم ـ مسابقه در زمین خود:

قدرت تیم حریف با تیم شما مساوی باشد اما به علت دیدار در زمین خود پیروزی دور از انتظار نیست. به همین منظور تاکتیک تیم، تهاجمی و خصوصاً از ناحیه هر یک از بک های کناری بوده و از یک هافبک دفاعی نیز سود برده میشود.

مدیرفنی و یا سرمربی تیم می بایست برحسب تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ سراسری برنامه ریزی کرده و با کسب اطلاعات بیشتر از تیم های رقیب و باتوجه به مهارت یک یک بازیکنان و شارژ روحی تماشاچیان حریف، هر چهارهفته یکبار اطلاعات لازم را دراختیار بازیکنان گذاشته هدف های دور و نزدیک خود را به بازیکن تمام کادر تیم اطلاع داده و باتوجه به امتیازات کسب شده و تطبیق نتایج از پیش بینی های قبلی، دوراندیشی لازم را نموده و در صورت نیاز اطلاعات لازم را انجام دهد.

● آموزش های عملی

دویدن با توپ، بعداز تصاحب توپ باید سریعاً حمله کرد و اگر فضایی وجود دارد توپ را به آن فضا فرستاد. مواقعی که بازیکن داخل محوطه خطر میشود باید به سرعت مدافع رفته و مدافع را مجبور به خطا کردن کند.

روپا باشد، سربالا بوده و به دنبال پاس دادن یا شوت زدن باشد.

●● اصول بازی تهاجمی

● شروع پیشرفته یا آغاز حمله:

هر بازیکن تیم برای دریافت توپ وظیفه دارد در طول و عرض زمین خود را نشان دهد. در واقع استفاده از طول و عرض زمین مهم است.

● انتقال توپ از دفاع به حمله:

زمانیکه یک تیم صاحب توپ میشود، وظیفه و نقش بازیکنان نیز تغییر میکند. زیرا تیم حالت دفاع را از دست داده و به حالت حمله درمی آید. در این حالت باید سریع توپ را به سوی دروازه حریف ببرد که این تاکتیک احتیاج به سازماندهی دارد. سپس باید با کمترین ضربه توپ را به جلو فرستاد.

● مناطق مناسب حمله:

استفاده از تمام طول و عرض زمین برای حفظ توپ که باید به صورت مربع (سه حمایت) و استفاده از پاس های نفوذی برای غافلگیری حریف، به صورت فوق بازی کرد.

● بعداز تصاحب توپ باید به سرعت حمله کرد:

سرعت میتواند با توپ باشد و یا با یک پاس بلند تا مهاجم یا بازیکن مناسب را صاحب توپ نماید.

پاس را بین دو مدافع یا پشت مدافع بدهد. در اینجا دویدن به موقع و حرکت بدون توپ لازم است.

اهمیت اول یک ضرب زدن (ضربه اول) اگر ضربه اول خوب نواخته شود تأثیر روانی آن چنین است که بقیه کارها نیز خوب اجرا خواهد شد.

● راه های به ثمر رساندن گل:

طبق برآوردن آماری از هشت دوره جام جهانی، کارشناسان فوتبال به این نتیجه رسیده اند که ۸۷% گل ها از طریق بازی مستقیم به دست آمده است. در بازی مستقیم چون بازیکن مستقیماً به عمق حمله می کند به حریف اجازه تمرکز نمی ده. اگر بازیکن در یک سوم دفاعی زمین خود شروع به پاس دادن عرضی نماید تنها ۱۰ درصد شانس گل را دارد در حالیکه در بازی مستقیم ۸۷ درصد شانس گل محاسبه شده است.

اگر بازیکن، حریف را در یک سوم دفاعی او تحت فشار قرار دهد، شانس او برای گل زدن از هر ۳۰ حمله یک گل است. اگر حریف را در منطقه میانی پرس کند، از هر ۲۰۰ حمله یک گل میزند و اگر حریف را در منطقه یک سوم دفاعی خود تحت فشار قرار دهد از هر ۷۰۰ حمله یک گل خواهد زد.

باید یادآور شد منظور از بازی مستقیم، بازی هماهنگ است. در این نوع بازی اگر توپ از دست برود، بدانید توپ و بازی را از دست داده اید. سعی کنید وقتی توپ را از دست دادید در یک سوم دفاعی، توپ را از حریف بگیرید. به طور حتم بیشتر گل ها وقتی زده میشود که توپ از منطقه یک سوم دفاعی حریف گرفته شده باشد.

●● اصول بازی تدافعی

● اصول دفاع:

▪ اصول دفاع به عوامل چندی تقسیم میشود:

الف) یارگیری فشرده و منطقه ای:

بایستی بدانیم که چه موقع و در چه منطقه ای از زمین یارگیری فشرده داشته باشیم. بهتر است وقتی توپ نزدیک محوطه ۱۸ قدم میباشد یارگیری (من، تو، من)را اجرا کنیم (یعنی یک مدافع درمقابل یک مهاجم) و زمانیکه توپ از دروازه دور است یارگیری منطقه ای را در نظر بگیریم.

ب) تأخیر در اجرای تاکتیک حریف:

اجرای به موقع تأخیر در اجرای تاکتیک درمقابل تیم حریف باعث تجدید سازمان دفاعی و نظم گرفتن بازیکنان تیم خواهد شد.

ج) برقرار کردن تعادل:

یکی از عوامل مهم دفاع در تاکتیک تیمی میباشد. بنابراین می بایست در این حالت دو مهاجم را درمقابل ۲ مدافع قرار داد و تاکتیک موردنظر را که همانا تعادل و پوشش است، تمرین کرد.

د) داشتن تمرکز:

برای آنکه بتوانید تمرکز داشته باشید می بایست دفاع فشرده را انجام دهید.

ه ) کنترل:

در این اصل ۳ بازیکن را درمقابل ۳ بازیکن قرار داده و روش و فن یادگیری، یعنی یک مدافع درمقابل یک مهاجم را به شدت اجرا می کنیم.همچنین مشاهده کنید

سایت اقتصادآنلاینوبگردیسایت تابناکروزنامه آفتاب یزدسایت جمارانسایت زومیتروزنامه ابتکارسایت بیتوتهسایت الفروزنامه دنیای اقتصاد