سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۱۷ بهمن ـ ۶ فوریه ـ آیا بخاری گاز سوز ایرانی نخست وزیر گرجستان را كشت؟


بالاخره مرگ «زوراب ژوانیا» نخست وزیر گرجستان را به گردن بخاری گاز سوز ساخت ایران انداختند. وی كه از متحدان «سا كاشویلی» رئیس جمهور و از سران انقلاب نارنجی سال گذشته گرجستان بشمار …

بالاخره مرگ «زوراب ژوانیا» نخست وزیر گرجستان را به گردن بخاری گاز سوز ساخت ایران انداختند. وی كه از متحدان «سا كاشویلی» رئیس جمهور و از سران انقلاب نارنجی سال گذشته گرجستان بشمار می رفت و متمایل به روش غرب بود دوم فوریه ۲۰۰۵ برای دیدار دوست خود «رائول یوسوپوف» به آپارتمان او رفت و چون دیر كرد، بادی گارد وی به سلفونش زنگ زد كه جواب نداد.

خواست با شكستن در وارد آپارتمان شود كه موفق نشد. پلیس محل را خبر كرد و از پنجره وارد آپارتمان شدند و جسد زوراب را در اطاق نشیمن و رائول را در آشپزخانه یافتند. نخست، احتمال سوء قصد داده شد و حتی گفته شد كه كار جاسوس خارجی بوده ولی پس از معاینه اجساد معلوم شد كه مرگ بر اثر استنشاق گاز طبیعی بوده كه از بخاری آپارتمان نشت كرده و بخاری ساخت ایران و وارداتی بوده است. با وجود این، هنوز احتمال سوء قصد و توطئه كاملا منتفی نشده است.