چهارشنبه, ۶ مهر, ۱۴۰۱ / 28 September, 2022
مجله ویستا

ایمنی زمین های بازی برای كودكان


ایمنی زمین های بازی برای كودكان

زمین های بازی فضاهای هیجان انگیز برای كودكان است كه در آن جا مهارت های حركتی و اجتماعی را كشف می كنند و توسعه می دهند

زمین‌های‌ بازی‌ فضاهای‌ هیجان‌انگیز برای‌ كودكان‌ است‌ كه‌ در آن‌ جا مهارت‌های‌ حركتی‌ و اجتماعی‌ را كشف‌ می‌كنند و توسعه‌ می‌دهند. هر ساله‌، قریب‌ به‌ ۰۰۰/۲۰۰كودك‌ در بخش‌ اورژانس‌ بیمارستان‌ها تحت‌ درمان‌ قرار می‌گیرند كه‌ همگی‌ در زمین‌های‌ بازی‌ آسیب‌ دیده‌اند(فرست‌،۱۹۹۰). حدود ۶۰% از این‌ آسیب‌ها مربوط‌ به‌ سقوط‌ ازبالای‌ وسایل‌ بازی‌ است‌ ( CPSC ، ۱۹۹۰). سایر آسیب‌ها ناشی‌ از تصادف‌ و برخورد كودكان‌ با وسایل‌ بازی‌ یا با یكدیگر بوده‌ است‌. لبه‌های‌ تیز وسایل‌، برآمدگی‌های‌ روی‌ وسایل‌، نیشگون‌ گرفتن‌ محل‌های‌ بر روی‌ وسایل‌ از جمله‌ عوامل‌ خطر آفرین‌ است‌. خوشبختانه‌، می‌توان‌ از اغلب‌ این‌ آسیب‌ها پیشگیری‌ كرد. آسیب‌های‌ قابل‌ پیشگیری‌ اساساً از چهار وضعیت‌ زیر ناشی‌ می‌شود:

۱) وسایل‌ بازی‌ كه‌ ارتفاع‌ بلند دارند.

۲) ناكافی‌ بودن‌ خاصیت‌ ارتجاعی‌ سطح‌های‌ زیر وسیله‌.

۳) خطرهای‌ ویژه‌ مثل‌ شكسته‌ شدن‌ وسیله‌.

۴) فقدان‌ نظارت‌ و سرپرستی‌ صحیح‌.

نظارت‌ صحیح‌ ،ضامن‌ ایمنی‌ در بازی‌ كودك‌ است‌. زمانی‌ كه‌ رقابتی‌ در بازی‌ كودكان‌ وجود نداشته‌ باشد، خودشان‌ راه‌ها و روشهای‌ خلاقی‌ برای‌ استفاده‌ از وسایل‌ بازی‌ كشف‌ می‌كنند. مثلاً پایین‌ آمدن‌ از سرسره‌ به‌ حالتی‌ كه‌ پشت‌ آن‌ها به‌ سمت‌ شیب‌ است‌ یا بالا رفتن‌ از بام‌ سالن‌ ورزشی

آیا استانداردهایی‌ برای‌ ایمنی‌ زمین‌های‌ بازی‌ كودكان‌ وجود دارد؟

زمین‌های‌ بازی‌ ،اغلب‌ در املاكی‌ واقع‌ شده‌ است‌ كه‌ متعلق‌ به‌ مدارس‌، مهدهای‌ كودك‌، كلیساها، پارك‌های‌ شهری‌، پارك‌های‌ ایالتی‌ یا شخصی‌ است‌. در این‌ حالت‌ الزامی‌ برای‌ رعایت‌ استانداردها وجود ندارد. سطح‌های‌ قابل‌ ارتجاع‌ و منعطف‌، به‌ طور معمول‌ برای‌ زیر وسایل‌ بازی‌ استفاده‌ نشده‌ است‌. كمیسیون‌ حمایت‌ از ایمنی‌ تولید( CPSC ) آمریكا دستورالعملی‌ برای‌ وسایل‌ و سطح‌های‌ زیر آن‌ها وضع‌ كرده‌ است‌ (۱۹۹۰و۱۹۹۱)، ولی‌ این‌ وظایف‌ خانواده‌ها و معلمان‌ است‌ كه‌ در رابطه‌ با ایمنی‌ درزمین‌های‌ بازی‌ كودكان‌ خود نكته‌هایی‌ را فراگیرند و براساس‌ این‌ گونه‌ دستورالعمل‌ها زمین‌های‌ بازی‌ را اصلاح‌ یا تجدید بنا كنند یا توسعه‌ دهند.

● خطرهای‌ موجود درزمین‌ بازی‌ كودكان‌ را بررسی‌ كنید!

تلف‌ ها و آسیب‌های‌ ناشی‌ از حوادث‌ در زمین‌های‌ بازی‌ به‌ خطرهای‌ زیر مربوط‌ می‌شوند (فراست‌ ،۱۹۹۰ ; جمبورو پالمر ،۱۹۹۰):

▪ بلندی‌ بیش‌ از حد وسایل‌ بازی‌:

بیشترین‌ درصد آسیب‌های‌ جدی‌ در زمین‌های‌ بازی‌ ،ناشی‌ از سقوط‌ از بلندی‌ است‌ (ساكس‌ و همكاران‌ ۱۹۸۹). بیشتر موادی‌ كه‌ برای‌ پوشش‌ سطح‌های‌ زیر وسایل‌ از آن‌ها استفاده‌ می‌شود درمقابل‌ سقوط‌ كودكان‌ از ارتفاعی‌ بیش‌ از ۳ متر ایمنی‌ مناسبی‌ ندارد. مناسب‌ترین‌ ارتفاع‌ وسایل‌ بازی‌ برای‌ كودكان‌ كم‌ سن‌ و سال‌ حدوداً ۲متر و كودكان‌ بزرگتر حدوداً ۳ متر است‌.

▪ ناكافی‌ بودن‌ پوشش‌ سطح‌های‌ زیر وسایل‌ و محل‌های‌ فرود:

لازم‌ است‌ درزیر و اطراف‌ وسایل‌ بازی‌ كودكان‌، سطح‌های‌ قابل‌ ارتجاعی‌ برای‌ جذب‌ نیروی‌ حاصل‌ از سقوط‌ آن‌ها وجود داشته‌ باشد. قرار گیریی‌ سطح‌های‌ قابل‌ ارتجاع‌ علاوه‌ بر رعایت‌ ارتفاع‌ مناسب‌ برای‌ وسایل‌ بازی‌، در كاهش‌ میزان‌ و شدت‌ آسیب‌ها موثر است‌. منطقه‌ فرود ازوسایل‌ بازی‌ باید خالی‌ ازهر گونه‌ اجسام‌ سخت‌ باشد. تیرك‌ها و ستون‌ های‌ نگه‌ دارنده‌ وسایل‌ بازی‌ باید در زیرزمین‌ با بتون‌ محكم‌ شوند. موادو سطح‌ های‌ قابل‌ ارتجاع‌ باید سطح‌ منطقه‌ فرود و سقوط‌ رابپوشاند.

▪ نبود نرده‌های‌ محافظ‌:

هر گونه‌ سكو، جعبه‌ و گذرگاه‌ باید با نرده‌ هایی‌ به‌ ارتفاع‌ (تقریباً ۷۶سانتی‌ متر) ۳۰اینچ‌ احاطه‌ شود.

▪ بیرون‌ زدن‌ لبه‌های‌ تیز:

بیرون‌ زدن‌ اشیایی‌ مثل‌ میخ‌ها، پیچ‌ها و ته‌ لوله‌ها و لبه‌ شكسته‌ شده‌ وسایل‌، می‌تواند سبب‌ بروز بریدگی‌ و كوفتگی‌ و یا گیر كردن‌ لباس‌ به‌ آن‌ها ونهایتاً باعث‌ آسیب‌ دیدگی‌ فرد شود.

▪ فضاها و شكاف‌ هایی‌ كه‌ سر در داخل‌ آن‌ها گیر می‌افتد:

برخی‌ از شكاف‌ها و روزنه‌ها درزمین‌ بازی‌ وجود دارند كه‌ وقتی‌ كودك‌ سرش‌ را به‌ داخل‌ آن‌ها می‌كند، گیر می‌افتد. مثل‌ فضاهای‌ بین‌ تیرك‌ هاو نرده‌ها، پله‌های‌ نردبان‌ و....

▪ تاب‌ هایی‌ كه‌ دارای‌ صندلی‌های‌ سخت‌ و سفت‌ هستند:

تاب‌ هایی‌ كه‌ صندلی‌ آن‌ها از جنس‌ چوب‌ یا فلز است‌، عامل‌ جدی‌ بروز آسیب‌ است‌، مخصوصاً وقتی‌ كه‌ كودكی‌ از مقابل‌ آن‌ها عبور می‌كند یا از آن‌ها به‌ پایین‌ پرت‌ می‌شود. تاب‌ هایی‌ كه‌ نحوه‌ سوار شدن‌ برآن‌ها همانند سوار شدن‌ براسب‌ است‌، خطرناك‌تر است‌. اضافه‌ كردن‌ و بستن‌ میله‌هایی‌ در اطراف‌ صندلی‌ این‌ تاب‌ها به‌ طور موثری‌ خطر بروز آسیب‌ها را كاهش‌ می‌دهد.

▪ نقاطی‌ كه‌ نیشگون‌ می‌گیرند یا حالتی‌ شبیه‌ له‌ شدگی‌ ایجاد می‌كنند:

بسیاری‌ از بازی‌ها، آموزش‌ هاوحركت‌ها با استفاده‌ از انگشت‌ یا دست‌ است‌. نقاطی‌ را در محل‌ بازی‌ كودكان‌ كه‌ احتمال‌ می‌دهید باعث‌ تحت‌ فشار یا له‌ شدگی‌ دست‌ آن‌ها می‌شود، شناسایی‌ و برطرف‌ كنید. مثل‌ محل‌ اتصال‌ زنجیرهای‌ تاب‌ با صندلی‌، محورهای‌ چرخش‌ وسایل‌ و...

▪ باز شدن‌ قلاب‌های‌ S شكل‌ :

دهانه‌ قلاب‌های‌ S شكلی‌ كه‌ صندلی‌ تاب‌ به‌ زنجیر آن‌ متصل‌ می‌شود باید كاملاً بسته‌ باشد. در غیر این‌ صورت‌ وقتی‌ سرعت‌ تاب‌ زیاد شود، ممكن‌ است‌ صندلی‌ از زنجیر جداو باعث‌ سقوط‌ كودك‌ شود.

● سطح‌های‌ ایمن‌ و مناسب‌ برای‌ زیر وسایل‌ در زمین‌ بازی‌ كدامند؟

گاهی‌ اوقات‌ كودك‌ روی‌ سطح‌های‌ غیرقابل‌ انعطافی‌ مثل‌ آسفالت‌ یا سیمان‌ سقوط‌ می‌كند. سقوط‌ از بالای‌ یك‌ وسیله‌ به‌ ارتفاع‌ ۸فوت‌ (۴۴/۲سانتی‌ متر) - كه‌ اندازه‌ ارتفاع‌ اغلب‌ سرسره‌ هاست‌ - برروی‌ سطح‌های‌ سیمانی‌ یا آسفالتی‌ معادل‌ برخورد اتومبیل‌ با سرعت‌ ۳۰مایل‌ در ساعت‌ با دیوار آجری‌ است‌ (وارد، ۱۹۸۷).

حتی‌ زمین‌ چمن‌ هم‌ سطح‌ مناسبی‌ برای‌ زیر وسایلی‌ كه‌ ارتفاعی‌ بیش‌ از ۳ فوت‌ دارند نیست‌. اگر كودك‌ روی‌ سطح‌های‌ قابل‌ انعطاف‌ مثل‌ شن‌ یا خاك‌ اره‌ (گیاه‌ خاك‌) سقوط‌ كند، این‌ سطح‌ها ضربه‌ حاصل‌ از سقوط‌ را به‌ خود جذب‌ می‌كنند. اغلب‌ سطح‌های‌ سیمانی‌ زمین‌های‌ بازی‌ یك‌ مشكل‌ همه‌ گیر است‌. برخی‌ به‌ سطح‌های‌ صنعتی‌ گران‌ اعتقاد دارند، اما شن‌ و ماسه‌ یا موادی‌ دیگر جایگزین‌های‌ مناسبی‌ به‌ جای‌ آسفالت‌ و سیمان‌ برای‌ زیر وسایل‌ بازی‌ كودكان‌ و محل‌های‌ فرود و سقوط‌ است‌. مواد اشاره‌ شده‌ در زیر، می‌تواند سطح‌های‌ قابل‌ انعطافی‌ برای‌ فرود یا سقوط‌ افراد باشد:

▪ گیاه‌ خاك‌ و خاشاك‌ گیاهی‌ (قطعه‌های‌ پوسته‌ درخت‌ كاج‌، براده‌ یا تراشه‌های‌ پوسته‌ درختان‌ سخت‌):

این‌ مواد به‌ میزان‌ هوای‌ بین‌ و داخل‌ تشك‌ها (رویه‌) بستگی‌ دارد كه‌ آن‌ها را در خود دارد.

ـ ویژگی‌های‌ مثبت‌:

ارزان‌ قیمت‌ و مناسب‌ برای‌ سطح‌های‌ شیب‌ دار است‌؛ داخل‌ كفش‌ها، گوشها و بینی‌ نمی‌شود؛ آشغال‌ هایی‌ كه‌ وارد آن‌ می‌شود، می‌توان‌ به‌ آسانی‌ جدا كرد و دور ریخت‌ ؛ ویلچر نیز به‌ آسانی‌ می‌تواند بر روی‌ آن‌ حركت‌ كند.

ـ ویژگی‌های‌ منفی‌:

رویه‌ محافظ‌ (تشك‌)آن‌ زود پوسیده‌ می‌شود؛ علف‌های‌ هرزه‌ در داخل‌ این‌ مواد رشد می‌كند و باعث‌ فراگیر شدن‌ پوسیدگی‌ می‌شود؛ جذب‌ رطوبت‌ واحتمالاً باد می‌كند ومنجمد هم‌ می‌شوند؛ محل‌ مناسبی‌ برای‌ باكتریها و هجوم‌ حشره‌ هاست‌.

▪ تراشه‌های‌ (براده‌) چوب‌ درختان‌ سخت‌ (چوب‌ درختان‌ برگ‌ ریز):

این‌ مواد به‌ میزان‌ هوای‌ بین‌ و داخل‌ تشك‌ها (رویه‌ها) بستگی‌ دارد. كه‌ آن‌ها را در خوددارد.

ـ ویژگی‌های‌ مثبت‌:

ارزان‌ قیمت‌ است‌ ؛ مستعدلانه‌ گزینی‌ و هجوم‌ حشره‌ها نیست‌؛ داخل‌ كفش‌ها نمی‌شود؛ ویلچر می‌ تواند از روی‌ آن‌ها عبور كند.

ـ ویژگی‌های‌ منفی‌ :

بالاخره‌ می‌پوسد و رویه‌ (تشك‌) خود را از بین‌ می‌ برد؛ براده‌ها و تراشه‌ها در آب‌ زیاد حاصل‌ از باران‌ شناور می‌شود؛ براده‌ها به‌ اطراف‌ پرتاب‌ می‌شود.

▪ شن‌ درشت‌:

منظور شن‌ و ماسه‌ بنایی‌ است‌. شن‌ ریز وقتی‌ كه‌ نم‌ می‌گیرد، فشرده‌ می‌شود و حتی‌ ممكن‌ است‌ منجمد شود.

ـ ویژگی‌های‌ مثبت‌:

ارزان‌ قیمت‌ است‌، فشرده‌ نمی‌ شود؛ عملكرد آن‌ عالی‌ است‌ .

ـ ویژگی‌های‌ منفی‌:

نیازمند تغییر وتعویض‌ مكرر رویه‌ای‌ است‌ كه‌ آن‌ها در آن‌ فشرده‌ شده‌اند؛ نیازمند جدا كردن‌ اشغال‌ها از آن‌ است‌ ؛ وارد كفش‌ می‌شود؛ روی‌ وسایل‌ اثر می‌گذارد( ایجاد خراش‌)؛ نیازمند مراقبت‌ برای‌ جلوگیری‌ از رشد علف‌های‌ هرزه‌ در آن‌ است‌ (بدین‌ منظور می‌توان‌ خاك‌ استریل‌ شده‌ به‌ آن‌ اضافه‌ كرد)، ویلچر به‌ راحتی‌ روی‌ آن‌ نمی‌تواند حركت‌ كند.

▪ سنگ‌ ریزه‌های‌ نخودی‌ شكل‌: این‌ سنگ‌ ریزه‌ها همان‌ سنگ‌ ریزه‌های‌ رودخانه‌ای‌ یا شسته‌ شده‌ با آب‌ رودخانه‌ است‌ كه‌ بر اثر غلتیدن‌ شكل‌ گرفته‌، گرد و نرم‌ شده‌ است‌ و ضخامت‌ آن‌ها كمتر از ۸/۳ اینچ‌ است‌ .

ـ ویژگی‌های‌ مثبت‌:

قیمت‌ متوسط‌ ومتعادل‌ دارد؛ فشرده‌ نمی‌شود و پوسیده‌ نمی‌شود؛ بخوبی‌ آب‌ از آن‌ها عبور می‌كند؛ برای‌ بازی‌ كودكان‌ بالاتر از ۵ سال‌ مناسب‌ است‌.

ـ ویژگی‌ها منفی‌:

رویه‌ای‌ كه‌ آن‌ها را در خودنگه‌ داشته‌ است‌ مكرراً باید تعویض‌ شود؛ اشغال‌های‌ موجود در آن‌ باید جدا شود؛ برای‌ كودكان‌ زیر ۵ سال‌ سن‌ نامناسب‌ است‌. زیرا احتمال‌ پرتاب‌ شدن‌ این‌ سنگ‌ها به‌ داخل‌ دهان‌، بینی‌ یا گوش‌های‌ آن‌ هاوجوددارد؛ برای‌ حركت‌ ویلچر نامناسب‌ است‌.

▪ ریزریز شده‌ تایرهای‌ لاستیكی‌:

به‌ راحتی‌ قابل‌ دسترسی‌ است‌ و می‌توان‌ از تایرهای‌ دور ریخته‌ شده‌ اما تمیز استفاده‌ كرد.

ـ ویژگی‌های‌ مثبت‌:

داخل‌ كفش‌ها و فرسوده‌ نمی‌شود.

ـ ویژگی‌های‌ منفی‌:

گران‌ است‌؛ رویه‌ای‌ كه‌ این‌ مواد در داخل‌ آن‌ فشرده‌ شده‌اند مكرراً باید تعویض‌ شود؛ به‌ این‌ سو و آنسو پرتاب‌ می‌شود؛ خرده‌ها ممكن‌ است‌ درته‌ كفش‌ بماند و علامت‌های‌ سیاهی‌ در كف‌ اتاق‌ها برجای‌ بگذارد ؛ از نظر نداشتن‌ هر گونه‌ آت‌ واشغال‌ باید كنترل‌ شود؛ ویلچر به‌ راحتی‌ بر روی‌ آن‌ حركت‌ نمی‌كند.

▪ سطح‌های‌ (رویه‌های‌) صنعتی‌:

این‌ گونه‌ سطح‌ها از مواد مخصوص‌ و قابل‌ انعطاف‌ درست‌ و برای‌ استفاده‌ در فضاهای‌ روباز و بیرون‌ از ساختمان‌ طراحی‌ شده‌اند. البته‌ كف‌ پوش‌های‌ سالن‌های‌ ورزشی‌ و كف‌ پوش‌های‌ لاستیكی‌ از نظر حفاظتی‌، در مقابل‌ سقوط‌ و فرود مناسب‌ نیستند.

ـ ویژگی‌های‌ مثبت‌:

تشك‌های‌ از این‌ جنس‌ مناسب‌ برای‌ فرود و سقوط‌ است‌ ؛ براحتی‌ می‌توان‌ آن‌ها را روی‌ سطوح‌ سیمانی‌ و آسفالتی‌ قرار داد؛ به‌ آسانی‌ از بین‌ نمی‌روند؛ براحتی‌ جابه‌ جا می‌شوند؛ روی‌ سطوح‌ ناصاف‌ می‌توان‌ از آن‌ها استفاده‌ كرد؛ آشغال‌ها را براحتی‌ می‌توان‌ از آن‌ها جداكرد؛ ویلچر نیز می‌تواند روی‌ آن‌ها حركت‌ كند. ـ ویژگی‌های‌ منفی‌:

گران‌ است‌، نیازمند نظافت‌ دایم‌ است‌، اثر مایع‌ها و روغن‌ها روی‌ آن‌ می‌ماند.

● بازسازی‌ (اصلاح‌) زمین‌های‌ بازی‌ موجود

به‌ منظور بازبینی‌ و بررسی‌ وسایل‌ موجود در زمین‌های‌ بازی‌ كودكان‌ و مشخص‌ كردن‌ نواقص‌ و تغییر شكل‌های‌ جزیی‌، می‌توان‌ دستورالعمل‌ CPSC را به‌ كار گرفت‌ كه‌ این‌ عمل‌ منجر به‌ كاهش‌ احتمال‌ بروز آسیب‌ خواهدشد. باید با استفاده‌ از رویه‌ها و سطوح‌ مناسب‌ در زیر وسایل‌ مثل‌ تاب‌ها و سرسره‌ها ؛ تعویض‌ صندلی‌های‌ نامناسب‌ وسخت‌ تابها و بستن‌ دهانه‌ حلقه‌های‌ S شكل‌ توجه‌ شود. بعضی‌ از وسایل‌ را نمی‌توان‌ تعمیر یا اصلاح‌ كرد. بعضی‌ وسایل‌ برای‌ بچه‌ها نامناسب‌ است‌ و باید براساس‌ سن‌ و سال‌ آن‌ها تنظیم‌ شود مثل‌ سرسره‌های‌ بلند. یك‌ سطح‌ و رویه‌ مناسب‌ برای‌ قرار دادن‌ در زیر سرسره‌ را می‌توان‌ به‌ قیمت‌ ۳۵۰ تا۱۰۰۰دلار تهیه‌ كرد و این‌ بستگی‌ به‌ انتخاب‌ شما دارد كه‌ چه‌ موادی‌ را بر می‌گزینید، تغییرهای‌ جزیی‌ در وسایل‌ كهنه‌ اغلب‌ هزینه‌ای‌ بیشتر از خرید یك‌ دستگاه‌ و وسیله‌ نو می‌برد. این‌ مهم‌ است‌ كه‌ وسایل‌ را از نظر ایمنی‌، سلامتی‌، ارزش‌ عملی‌ و استحكام‌ بررسی‌ و از سازندگان‌ آن‌ها از نظر رعایت‌ استانداردها نیز سؤال‌ كنید.

● بنیادی‌ترین‌ عناصر ایمنی‌ برای‌ زمین‌ بازی‌ كودكان‌ عبارتند از :

▪ كنار گذاشتن‌ (حذف‌ كردن‌) آن‌ دسته‌ از وسایل‌ بازی‌ كه‌ ارتفاع‌ زیادی‌ دارند.

▪ كار گذاشتن‌ سطح‌ های‌ قابل‌ ارتجاع‌ در زیروسایل‌ بازی‌.

▪ دور كردن‌ عوامل‌ خطر زا از فضای‌ بازی‌ كودكان‌.

▪ سرپرستی‌ ونظارت‌ بر بازی‌ بچه‌ها.

این‌ وظیفه‌ خانواده‌ها، معلمان‌ و افراد اجتماع‌ است‌ كه‌ فضاهای‌ ایمن‌ بازی‌ و سرپرست‌ شایسته‌ای‌ برای‌ بازی‌ كودكان‌ خود مهیا كنند.همچنین مشاهده کنید

سایت انصاف نیوزسایت دیدبان ایرانسایت انتخابخبرگزاری تسنیمسایت مثلث آنلاینروزنامه شرقسایت مجله شبکهسایت فرادیدسایت تابناکسایت تجارت نیوز