دوشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۱ / 23 May, 2022
مجله ویستا

یک دفتر بارانزده


در فکر هوای بهتری می‌شکنم
کافی است ببینم پَکری، می‌شکنم
حساس‌ترین قسمت این پنجره‌ام
سنگم نزنی! با تشری می‌شکنم

یک باغ زمستان زده دارم بی‌تو
آرامش توفان زده دارم بی‌تو
آنقدر …

در فکر هوای بهتری می‌شکنم

کافی است ببینم پَکری، می‌شکنم

حساس‌ترین قسمت این پنجره‌ام

سنگم نزنی! با تشری می‌شکنم

یک باغ زمستان زده دارم بی‌تو

آرامش توفان زده دارم بی‌تو

آنقدر تمام شعرهایم ابری است

یک دفتر باران زده دارم بی‌تو

الهام تفرشیهمچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانروزنامه همشهریخبرگزاری صدا و سیماروزنامه آرمان ملیروزنامه ابتکارسایت مشرقخبرگزاری تحلیل بازارخبرگزاری مهرسایت مثلث آنلاینسایت زومیت