یکشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۴۰۲ / 2 April, 2023
مجله ویستا

كلینیك پرستاری مطب پرستاری


كلینیك پرستاری مطب پرستاری

زیر مجموعه ای جهت سرویس دهی بصورت راهنما و همچنین كمك و هدایت در مدیریت برنامه ریزی بطریق مستقیم , ارزیابی و نظارت بر كلینیك پزشكی عمومی و سایر كلینیك ها و سایر عملكردهای ضروری و همچنین ارائه مراقبتهای پرستاری و غربالگری بیماران

● تعریف:

زیر مجموعه ای جهت سرویس دهی بصورت راهنما و همچنین كمك و هدایت در مدیریت برنامه ریزی بطریق مستقیم ، ارزیابی و نظارت بر كلینیك پزشكی عمومی و سایر كلینیك ها و سایر عملكردهای ضروری و همچنین ارائه مراقبتهای پرستاری و غربالگری بیماران

▪ سرویسهای ارایه شده شامل:

ـ مراقبتهای بهداشتی اولیه

ـ بررسی كودكان سالم

ـ ایمنی سازی

ـ ایمنی سازی در مسافرتهای خارجی

ـ Flu-Shot

ـ تستهای TB

ـ تشخیص و درمان STD

ـ تستهای بهداشت زنان

ـ ارائه سرویسهای مراقبتی و بررسی های تشخیصی در خانواده، اردوها، ورزشكاران،افراد استخدام شده و مدارس

ـ بررسی در ادارات از نظر بیماریهای حاد و مزمن

ـ ارجاع به مراكز تخصصی

● دوره های طولانی مدت كلینیك پرستاری

۱) بازتوانی (جراحی ارتوپدی، بیماران قلبی و غیره)

۲) مشاوره

۳) هیدروتراپی

۴) ارائه اطلاعات تلفنی

۵) مشاهده،ثبت و گزارش وضعیتهای بیماران و واكنشهای دارویی و ارائه گزارش به پزشكان و پرستاران و درمانگرها

۶) همكاری با دانشجویان پرستاری

۷) برقراری سرویسهای پرستاری برای جمعیتهای ویژه در هنگام نیاز

● قابلیتهای كلینیك پرستاری

▪ ارزیابی نیازهای پزشكی بیماران و تعییت ضرورت و فوریت پزشكی

▪ تشخیص و گزارش شرح قانونی بیماری و وضعیت آن

▪ آموزش و نظارت بر سایر مراقبتهای بهداشتی، تخصصی

▪ دریافت و تشریح قوانین عملكردی، جمعیتی و امنیتی

▪ توسعه و اصلاح پروتكلهای پرستاری

▪ برنامه ریزی، تعیین، واگذاری و فهرست بندی روز به روز عملكرد كلینیك های بزرك پزشكی

▪ برقراری و حفظ عملكرد و ارتباط با سایرین

● به هنگام ورود به كلینیك پرستاری این كمك ها انجام می شود:

▪ سرماخوردگی و آنفلوآنزا

▪ گلودرد

▪ گاستروآنتریت

▪ سوختگی، قطع شدگی و پیچ خوردگی

▪ مشاوره كنترل زاد و ولد

▪ مشاوره سقط

▪ آگاهی های اورژانسی در خصوص جلوگیری از بارداری

▪ آگاهی در خصوص STD

▪ سیگار كشیدن

▪ تغذیه

▪ آسم

▪ استرس

▪ مشاوره باراری و تستهای بارداری

▪ استفاده از دارو و الكل

همچنین تستهای غربالگری، تزریقات، ایمن سازی و آموزش ترویج بهداشت.

● انجمن كلینیك پرستاری

پرستار درمانگر، پرستار ثبت شده ای است كه شایستگی كامل برای آموزشهای پیشرفته دارا می باشد و مسؤلیتهایی را همچون تجویزات پزشكی تقبل می نماید كه صرفا توسط پزشك پذیرفته می شود.

پرستار درمانگر فردی است كه دارای درجه استادی است و یك متخصص انجمن پرستاری محسوب می شود. پرستار درمانگر به هر بیماری توجه دارد و تجربیات خود را در اختیار دانشجویان پرستاری قرار می دهد. مراقبتهای پرستار درمانگر بصورت تاكید بر سلامتی و پیشگیری از بیماری و حفظ سلامتی از طریق آموزش است.

● عملكردهای واقعی پرستار درمانگر:

▪ ارایه سلامتی بصورت ۹۰% مراقبتهای اولیه ورد نیاز كودكان و ۸۰% بزرگسالان

▪ توانایی ارایه سرویسهای مراقبتی اولیه بصورت مطمئن و مؤثر و ارجاع در زمان ضرورت

▪ كیفیت ارایه مراقبت توسط پرستار درمانگر در سطح بالا مطابق سطح پایه پزشكی بصورت معاینات پزشكی، تجویز، آموزش بیماران و بهبود بهداشت فیزیكی، احساسی و اجتماعی است

● سرویسهای ارایه شده توسط انجمن كلینیك پرستاری:

▪ مراقبتهای اورژانسی

▪ كمكهای اولیه

▪ ایمن سازی

▪ پزشكی

▪ سرویسهای بهداشت زنان

▪ اطلاعات بهداشتی و ارجاع

▪ غربالگری TB

▪ Flu-shots

▪ پزشكی ورزشكاران

▪ غربالگری فشار خون

▪ بررسی های دیداری و شنیداری

▪ توقف سیگار كشیدن

سعید پاتینان

منابع:

-Possession of a valid California Registered Nurse license issued by the State of California.

-Possess and maintain a valid California Class C Driver۰۳۹;s license.

-Bargaining Unit: General Rep

EEOC Job Category: ۰۲

Occupational Grouping:

Worker۰۳۹;s Comp Code: ۰۲۹۰

-The Health Services nursing staffs have developed an expertise in the area of university health

-Community Nursing Clinic

-Top row left to right: Carole Shochat, LPN; Margaret Durand, APN, RN; Darcie Sandbank, RN, volunteer, Susie Hauser, RN, Volunteer. Middle row: Ginger Washington, receptionist; Dr. Brian Passalacqua, collaborating physician; Susan McFeely, LPN. Bottom row: Doreen Begley, MS, RN, clinic administrator.

-Long-Term Nursing Clinicهمچنین مشاهده کنید

روزنامه تعادلسایت اقتصادنیوزروزنامه توسعه ایرانیسایت انتخابسایت جهان صنعت نیوزسایت مثلث آنلاینخبرگزاری برناسایت بیتوتهوبگردیسایت نی نی بان