جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

بیماری برونشیت عفونی با چه بیماریهایی قابل تفریق است ؟


بیماری برونشیت که اغلب بصورت فرم های تنفسی و کلیوی بروز می کند با بیماریهای ذیل قابل اشتباه می باشد:
الف – نیوکاسل :
این بیماری شدید تر از برونشیت بروز می کند و در گله بیشتر فرم …

بیماری برونشیت که اغلب بصورت فرم های تنفسی و کلیوی بروز می کند با بیماریهای ذیل قابل اشتباه می باشد:

الف – نیوکاسل :

این بیماری شدید تر از برونشیت بروز می کند و در گله بیشتر فرم عصبی آن نیز مشاهد می گردد. همچنین کاهش تولید در این بیماری شدید تر است.

ب – لارنگوتراکئیت عفونی :

گسترش آن در گله از برونشیت آهسته تر می باشد ولی شدت بروز علایم در آن بیشتر است.

ج – کریزای عفونی :

ادم صورت که از نشانه های خاص این بیماری است در بیماری برونشیت بندرت دیده می گردد.

Disease of poultry , saif , ۲۰۰۲