دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

۱شهریور ۱۳۸۶ ــ ۲۳ اوت ــ خروج نبروهای فلسطینی از لبنان


۱شهریور ۱۳۸۶  ــ ۲۳ اوت ــ خروج نبروهای فلسطینی از لبنان

در پی بمباران شدید و روزانه محله های غرب بیروت از سوی هواپیماهای اسرائیلی و پیشروی سربازان این کشور تا بیروت ، یاسر عرفات با میانجی گری هایی که بعمل آمد پذیرفت که نیروهایش …

در پی بمباران شدید و روزانه محله های غرب بیروت از سوی هواپیماهای اسرائیلی و پیشروی سربازان این کشور تا بیروت ، یاسر عرفات با میانجی گری هایی که بعمل آمد پذیرفت که نیروهایش را از لبنان خارج سازد و ۲۳ اوت ۱۹۸۲ یک هزار تن از این نیروها ، به صورتی که در عکس دیده می شود به بندرگاه رفتند و عازم یمن شدند . خروج این نیروها که اجازه داده شده بود تفنگ ( سلاح سبک ) خود را همراه داشته باشند چند روز طول کشید.