شنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۱ / 28 January, 2023
مجله ویستا

چرا آقایان از کراوات استفاده میکنند؟


چرا آقایان از کراوات استفاده میکنند؟

هر لباسی که میپوشیم در جای خود یک تاثیر و خاصیتی دارند به نظر شما کراوات بجز احساس خفگی در انسان خاصیت دیگری میتواند داشته باشد؟ اگر برای اینکه دو طرف یقه به یکدیگر برسد و کاملا …

هر لباسی که میپوشیم در جای خود یک تاثیر و خاصیتی دارند به نظر شما کراوات بجز احساس خفگی در انسان خاصیت دیگری میتواند داشته باشد؟ اگر برای اینکه دو طرف یقه به یکدیگر برسد و کاملا بسته شود از کراوات استفاده میشود این کار کاملا غیر ضروری است ،زیرا با دکمه نیز میتوان این کار را انجام داد.

میخواهید باور کنید ، میخواهید باور نکنید ، که ترکها نیز در فرهنگ استفاده از کراوات نقش داشتند.

در سال ۱۶۶۰ عثمانی ها برای پاکسازی اردوگاههای اتریش یک گروه سرباز از کرواسی به پاریس فرستادند.این سربازان به حضور پادشاه رفتند. آنها به یقه های خود دستمالهای رنگی بسته بودند ،این دستمالها به شکل دستمالهائی بود که رومانی ها برای گرم نگه داشتن گلو و تارهای صوتی خود از آنها استفاده میکردند.پادشاه بسیار پسندید و حتی خود نیز استفاده میکرد .نام کراوات نیز از croat )) ،کرواسی گذاشته شده است.

مدت زمان زیادی نگذ شت که در انگلستان به صورت یک مد نفوذ کرد .هیچ فرد شیک پوشی بدون استفاده از کراوات احساس خوبی نداشت.در آن زمان آنقدر کراوات را بالا و محکم میبستند که برای نگاه کردن به اطراف مجبور به تکان دادن تمام بدن خود میشدند. در طول صدها سال مدل کراوات به انواع مختلف تغییر پیدا کرد و از ۱۰۰ مدل بیشتر مدل گره زدن و بستن آن تغییر کرد .و حتی برای بستن کراوات کتابهائی نیز نوشته شد.

از سال ۱۹۶۰ کراوات در نظر جوانان از چشم افتاد و مد آن کم شد اما در سال ۱۹۷۰ دوباره استفاده از کراوات رایج گردید.

هنگامی که روسا در محل کار از کراوات استفاده مینمودند بقیه کارمندان نیز مجبور به استفاده شدند.

به طور عمومی گره کراوات را از طرف باریک آن میکشند و باز میکنند.اما حالت صحیح آن این است که چطور کراوات را میبندیم برای باز کردن آن از حرکات بر عکس باید استفاده شود.معمولا افرادی که در نگهداری کراوات بسیار دقت دارند و در واقع متخصص این کار شده اند ،بعد از باز کردن کراوات آنرا به دو قسمت تقسیم نموده و به دور انگشت خود به صورت کمربند میپیچانند سپس انگشت خود را در آورده و تمام شب به همان صورت باقی میماند.در این حالت آهار کراوات از بین نمیرود.

حتی اگر روی کراوات لکه ای هم ایجاد شود هرگز آنرا به خشکشوئی برای شستشو ندهید.همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری مهرسایت عصرایرانسایت اکوایرانسایت اقتصادنیوزسایت پارسینهسایت جمارانوبگردیسایت ورزش سهسایت رویداد 24روزنامه ایران