چهارشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۴۰۱ / 1 February, 2023
مجله ویستا

معرفی کتاب نهضت های اسلامی و انقلاب اسلامی


معرفی کتاب نهضت های اسلامی و انقلاب اسلامی

و هم اكنون غرب با به راه انداختن كوشش و تلاش سراسری , با هدف محدود كردن نفوذ انقلاب اسلامی , به ماهیت جهانی برخورد اسلام و كفر اعتراف كرده است بنابراین باید نتیجه بگیریم كه پیروزی انقلاب اسلامی بر كفر در ایران تمام و كامل است همین طور باید بپذیریم كه انقلاب اسلامی ایران بیانگر آغاز یك درگیری جهانی بین اسلام و كفر و میان حق و باطل به شمار می رود

كتاب « نهضت های اسلامی و انقلاب اسلامی » بخشی از مجموعه بحث‌های دكتر كلیم صدیقی به اضافه‌ی سرمقاله‌ها و تحلیل‌های سیاسی وی از مسائل جهان اسلام تحت عنوان كلی Issuesin the Islamic movement است كه در شش جلد از سوی مؤسسه‌ی اسلامی لندن منتشر شده است . ناشر اثر آن را در حقیقت جلد دوم « مسائل نهضت های اسلامی » از همین مؤلف فرض كرده است .

دكتر كلیم صدیقی در میان اندیشمندان معاصر به « آینده‌ی دورتر» می‌نگرد و معتقد به یك «مبارزه جهانی» برای تشكیل و تجمع « كل امت » است . او بدون اعتقادی به هر گونه تشكیل حزبی ، خواستار مبارزه‌ای است كه به تشكل و پیدایش دولت‌های اسلامی – نظیر جمهوری اسلامی ایران – بیانجامد . (مقدمه –صفحه ۷ – سیدهادی خسروشاهی ) .

دكتر كلیم صدیقی نمونه رهبری امام خمینی (ره) در ایران از بهترین الگویی می‌داند كه دیگران نیز باید از آن پیروی كنند : « نبرد ما برای تشكیل امت ، یك نبرد همه جانبه و در تمامی ابعاد و فعالیت‌های انسانی خواهد بود ، این نبرد در نقاط مختلف جهان و در سطوح مختلف دنبال خواهد شد .... اولین نقطه‌ای كه این نبرد در آنجا به پیروزی دست یافته و به تشكیل دولت اسلامی منجر شده است ، ایران كنونی است كه باید رهبری این مبارزه‌ی جهانی برای تشكیل امت را به دست گیرد » ( مقدمه – صفحه ۹ – سیدهادی خسروشاهی)

اولین مقاله‌ی این كتاب « تاریخ اسلام در مرحله‌ای جدید » نام دارد كه به اهمیت انقلاب اسلامی در ایران اشاره دارد . و از اینكه صدای انقلاب ایران « به وضوح شنیده نمی‌شود » اظهار ناراحتی می‌كند:« تمام بخش‌های حركت اسلامی باید منابع خود را بسیج كرده و در راه دفاع از بخش اصلی و بی دفاع كه در ایران است ، بكار گیرند »

مقاله‌ی دوم هدف‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را مورد مطالعه قرار داده است . این مقاله به تضاد كفر و ایمان و ابزارهای كفر در خانه اسلام می‌پردازد . دكتر كلیم صدیقی معتقد است كه مبانی تمدن غرب با اسلام در تضاد است ، و هر گونه تلاش برای هماهنگ سازی میان فرهنگ غرب و اسلام را با روح تعالیم اسلامی در تضاد می‌بیند و از این روست كه می‌گوید :

« ما مسلمانانی كه با فرهنگ غربی تعلیم یافته‌ایم ، از پست ترین مسلمانانی هستیم كه به این امت وابسته شده یا بهتر بگوئیم آن را آلوده كرده‌ایم » ( صفحه ۱۷ )

كفر جدید در مظاهر زیبایی علم ، فلسفه ، تكنولوژی ، دموكراسی و پیشرفت تجلی می‌كند و این نوع كفر ، یك اعتماد ظاهری به خدا را نیز حفظ كرده است . (صفحه ۲۹)

اصولا تا زمانی كه سبك و روش زندگی یك روشنفكر – و لو به ظاهر مسلمان – به شكلی ماهیت غربی دارد ، او را باید به عنوان ابزار كفر در جوامع مسلمان به حساب آورد . (صفحه ۲۹)

اغراق نیست اگر گفته شود كه حكومت‌های قومی با ظاهر استقلال یافته ، امروز بعد از دوره‌ی استعمار قدیم ، بیش از آنچه كه در روزهای اوج استعمار بودند ، به غرب تكیه دارند (ص ۳۰ )

من معتقدم كه انقلاب اسلامی در ایران اولین شكست كفر به دست اسلام از آغا زجهانی شدن كفر به شكل تمدن غربی است (ص ۳۲)

اگر انقلاب اسلامی در ایران فقط یك «رویداد ایرانی» با هدفی محدود برای سرنگونی یك حاكم ظالم به خصوص و جایگزین كردن آن با یك رژیم اسلامی بود ، آنگاه اعتقاد نداشتم كه لازم بود همه كس در ایران و در خارج توجه زیادی به آن مبذول دارند و نیازی نبود كه مراكز قدرت جهانی كفر ، دو ابر قدرت و موكلین آنها ، این مقدار به ایران اسلامی حسّاس باشند و این مقدار عظیم از وقت ، توطئه و نیروی نظامی و سایر منابع خود را در تلاش برای نابودی آن در داخل ایران و برای جلوگیری از گسترش آن به سایر امت اسلامی ، صرف كنند (ص ۳۳-۳۲)

اگر انقلاب اسلامی ، یك انقلاب محدود شده بود – محدود به اهداف ، روش‌ها ، كاربردها و جهانی بینی– كفر آن را تحت كنترل خود در می‌آورد و آن را چون آتشی در انباری دور افتاده فرو می‌نشاند . (ص ۳۳ )

ایران اسلامی ( در حالی كه هنوز در نخستین مراحل ظهور خود است ) یك نقش جهانی را عهده دار شده در رأس یك حركت بین‌المللی قرار گرفته است ولی هنوز در ایران به طور كامل ارزیابی نشده كه چنین نقشی را برای نظام اسلامی بوجود می‌آورد . (۳۳)

جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق نیز مرزهای بین اسلام و كفر را مشخص تر كرد ( ۳۴)

جنگی كه از سوی عراق بعثی بر ایران اسلامی تحمیل گردیده جنگ بین كفر و اسلام است ، اگر چه سربازان آن مسلمان هستند (۳۶)

زمان به سود حكومت اسلامی است امت مسلمان یكروزه زمام امور و سردمداری تاریخ را از دست نداده است و نیز نمی‌تواند آن را در یك زمان كوتاه به دست آورد .

مشكل این است كه متأسفانه رژیم های ضد مذهبی ، هم اكنون یك « اسلام آمریكایی » را تبلیغ می‌كنند آنها مبالغ هنگفتی برای ایجاد « مؤسسات اسلامی » در سراسر نقاط جهان خرج می‌كنند چنین مؤسسات اسلامی به « گماشتگان اداری اسلامی » با حقوق‌های بالا مجهز می‌باشند كه با احزاب ضد مذهبی به عنوان ظاهرا اپوزیسیون به صورت جبهه‌ی متحد در آمده‌اند . (ص ۳۴ )

عامل دیگری كه موجب فشار بیشتر بر ایران می‌گردد ، انتظارات روز افزون توده‌های مسلمان از ایران اسلامی است ( ص ۳۵ )

دست‌آوردهای صنعتی فراوان غرب و توانایی آن در قبولاندن این نكته به مردم كه موفقیت، تنها سراغ كسانی می‌رود كه از غرب تقلید می‌كنند ، عامل جذب می‌باشد . (ص۳۵)

وجود مسئولین و یا مأمورین مسلمان ، یك نظام سیاسی را الزاماً « اسلامی » نمی‌كند این نكته حائز اهمیت است ، تقریباً تمام نظام‌های سیاسی كه امروزه در كشورهای مسلمان نشین وجود دارند ، محصول كفر می‌باشند روشنفكران غرب زده‌ی مسلمان عهده دارند بزرگترین كفر سیاسی دنیای جدید « ناسیونالیسم» و به دنبال آن با فاصله كمی «دموكراسی» و سپس «سوسیالیسم» (دیكتاتوری پرولتاریا) و كاپیتالیسم و بی بند و باری ناشی از آْنها می‌باشد (ص۳۶)

تمامی مسلمانانی كه در خارج از ایران در سراسر جهان زندگی می‌كنند ، تحت سلطه‌ی كفر به سر می‌برند كفر سلطه‌ی خود را بر جوامع مسلمان رها نخواهد كرد مگر این كه با نیروی برتر اسلام روبرو گشته و در برابر آن شكست بخورد (ص۳۷)

انقلاب اسلامی ایران شكستی عظیم بر كفر وارد كرده است و در واقع ، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نخستین شكست غرب به دست اسلام و در دنیای معاصر است ، هم اكنون تاریخ اسلام مملو از پیروزی بر كفر است ، ولی اسلام از زمانی كه نقش جهانی كفر به دست تمدن افتاد ، پیروزی واقعی بر كفر نداشته است ، اغراق نیست اگر بگوئیم كه در تمامی پیروزی‌های پیشین اسلام بر مظاهر محدود موضعی كفر بوده و این نخستین پیروزی قاطع اسلام از آغاز جهانی شدن نیرو و سلطه‌ی كفر در تمدن غرب به شمار می‌رود و هم اكنون غرب با به راه انداختن كوشش و تلاش سراسری ، با هدف محدود كردن نفوذ انقلاب اسلامی ، به ماهیت جهانی برخورد اسلام و كفر اعتراف كرده است . بنابراین باید نتیجه بگیریم كه پیروزی انقلاب اسلامی بر كفر در ایران تمام و كامل است همین طور باید بپذیریم كه انقلاب اسلامی ایران بیانگر آغاز یك درگیری جهانی بین اسلام و كفر و میان حق و باطل به شمار می رود (ص۳۷)

هیچ واقعه‌ای تاكنون به اندازه‌ی انقلاب اسلامی در ایران اذهان امت اسلام را به خود مشغول نداشته و روح آنها را تسخیر نكرده است ؛ همانطور كه هیچ حادثه و مبارزه‌ای در طول تاریخ اسلام ، استكبار جهانی كفر را به اندازه‌ی انقلاب اسلامی در ایران به وحشت و هراس نیافكنده است (ص۳۸)

نخستین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ایران فهرست وار این است :

۱- شكست كامل كفر در تمام ابعادش ، به ویژه شكست نیروهای سیاسی ، نظامی و اقتصادی

۲- تأسیس یك نظام و حكومت اسلامی و نهادهای آن با ارشاد یك رهبر

۳- تبدیل جامعه‌ی جاهلی به یك جامعه‌ی اسلامی

۴- پی گیری آشتی ناپذیر جنگ علیه دشمنان اسلام هستند كه حیات و بقای آنها را تداوم می‌بخشد ، ولی با آغاز حركت پیروزمند اسلامی ، سرنوشت چنین حكومتها ، رژیم‌ها، حكام و نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به زباله دان تاریخ ختم خواهد شد (ص ۴۲ )

نیروی جهانی كفر ، در انتظار به مبارزه طلبیده شدن و شكست خوردن از سوی نیروی جهان اسلام است . این امر ناتمام تاریخ است ، پس بیائید به پیش رویم و آن را به پایان رسانیم كه پیروزی نهایی از آن ماست و این تقدیر محتوم الهی است « لیظهره علی الدین كله و لو كره الكافرون » ( ص ۴۵)

این کتاب از سوی انتشارات اطلاعات با ترجمه استاد سید هادی خسروشاهی منتشر شده است.

منبع: هفت قفل ،نشریه دانشجویی بسیج دانشگاه امام صادق (علیه السلام)همچنین مشاهده کنید

سایت تابناکخبرگزاری ایسناخبرگزاری برناسایت ساعدنیوزسایت نورنیوزسایت فرادیدخبرگزاری تسنیموبگردیسایت دیجیاتوروزنامه شهروند