یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

محمد اکبر دولت آبادی اصفهانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
منظومهٔ "اصفهانیه" قصیده‌ای است به زبان فارسی در توصیف اصفهان و شرح اشتیاق سرایندۀ آن …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
منظومهٔ "اصفهانیه" قصیده‌ای است به زبان فارسی در توصیف اصفهان و شرح اشتیاق سرایندۀ آن نسبت به آن شهر ، هنگام اقامتش به هندوستان.