جمعه, ۷ بهمن, ۱۴۰۱ / 27 January, 2023
مجله ویستا

انشعابات علم چینه شناسی


انشعابات علم چینه شناسی

▪ چینه نگاری زیستی: در قلمرو این رشته از چینه نگاری ، سن لایه‌ها و چینه‌ها توسط فسیلهای شاخص تعیین و انطباق چینه شناسی صورت می‌گیرد.
▪ پالینوستراتیگرافی: پالینوستراتیگرافی …

چینه نگاری زیستی:

در قلمرو این رشته از چینه نگاری ، سن لایه‌ها و چینه‌ها توسط فسیلهای شاخص تعیین و انطباق چینه شناسی صورت می‌گیرد.

پالینوستراتیگرافی:

پالینوستراتیگرافی نیز انشعابی از چینه نگاری زیستی است که بر اساس تقسیمات زمانی دانه‌های گروه فسیل بنا شده است.

چینه نگاری سنگی:

که مبنای مطالعات چینه شناسی لیتولوژی سنگها و لایه است.

چینه نگاری زمانی:

که در آن زمان‌های زمین شناسی و همچنین خواص سنگ شناسی نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

چینه نگاری شیمیایی:

که مطالعات چینه شناسی بر مبنای شناخت عناصر شیمیایی موجود در سنگها و تغییرات نسبی آنها در زمانهای مختلف با توجه به رخساره‌های مربوطه است.

چینه نگاری مغناطیسی:

که تغییرات شدت میدان مغناطیسی زمین و جهت میدان مغناطیسی در ادوار مختلف زمین شناسی در این روش اساس کار است.

چینه نگاری رسوبی:

خواص رسوب شناسی طبقات ، توالی آنها و تغییرات رسوبی اساس مطالعه این علم می‌باشد.

چینه نگاری آب و هوایی:

از چینه‌ها و لایه‌ها در این روش با توجه به ایزوتوپ O۱۸ به O۱۶ به عنوان شاخص های درجه حرارت و تعیین کننده نوع آب و هوا استفاده می‌شود.

چینه نگاری زلزله‌ای:

که در آن امواج زلزله‌ای و انتشار آنها در لایه‌های مختلف زمین مبنای انطباق چینه شناسی قرار می‌گیرد.

چینه نگاری اکتشافی:

روشی که در آن با استفاده از چینه شناسی افق‌های مربوط به ذخایر اقتصادی نظیر نفت ، گاز طبیعی و معادن مختلف را کشف می‌نمایند.

چینه نگاری کمی:

که مطالعه سکانس‌ها و کمیت آنها ، شمارش لایه‌ای وار را می‌توان در این روش خلاصه نمود.

چینه نگاری اقتصادی:

در این روش تعیین سن نسبی افق‌ها و رگه‌های معدنی ، وضع ساختمانی مخازن نفت ، سن نسبی و نوع سنگ پوشش ، سنگ مخزن و غیره مشخص می‌شود. بطور کلی چینه شناسی اقتصادی و اکتشافی هدفهای مشترکی را دنبال می‌نمایند.

چینه نگاری شیمیایی:

که مطالعات چینه شناسی بر مبنای شناخت عناصر شیمیایی موجود در سنگها و تغییرات نسبی آنها در زمان‌های مختلف با توجه به رخسارههای مربوط است.همچنین مشاهده کنید

سایت فرادیدسایت خبرآنلاینسایت مشرقسایت زومیتسایت سلام نوخبرگزاری ایرناسایت دیدارنیوزسایت ساعدنیوزسایت الفسایت تجارت نیوز