جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

کنار آمدن با تغییر


کنار آمدن با تغییر

روان شناسان معتقدند زمانی که تغییری در زندگی ما ایجاد می شود، به جای نادیده گرفتن و انکار، باید آن را پذیرفت و درک کرد. زمانی که تغییر (هر چه که باشد، تغییر محل زندگی، شغل، و خصوصاً …

روان شناسان معتقدند زمانی که تغییری در زندگی ما ایجاد می شود، به جای نادیده گرفتن و انکار، باید آن را پذیرفت و درک کرد. زمانی که تغییر (هر چه که باشد، تغییر محل زندگی، شغل، و خصوصاً تغییرات عاطفی) را پذیرفتید، می توانید اقدامات مؤثری برای مواجهه با آن انجام دهید.

نترسید

سعی کنید تغییر هرچه قدر بزرگ باشد، از آن نترسید. روزمرگی همیشه با احساس امنیت و اطمینان همراه است. اما اطلاع از این که در هر زمانی، ناگهان ممکن است تغییری رخ دهد، کمک می کند زمان مواجهه با آن، نترسید و صحیح عمل کنید.

حامد طلایی