پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

دوچرخه دارید؟ تابه حال با دوچرخه به محل کار رفته اید؟آیا استرس شما کمتر نشده است؟


دوچرخه دارید؟ تابه حال با دوچرخه به محل کار رفته اید؟آیا استرس شما کمتر نشده است؟

نتایج یک تحقیق نشان می دهد: افرادی که با دوچرخه به محل کار خود می روند می توانند میزان استرس در محیط کار را بهتر کنترل کنند.

محققان کانادایی در یک بررسی جدید دریافتند: افرادی که با دوچرخه به محل کار خود می روند در مقایسه با افرادی که این مسیر را با خودرو طی می کنند کمتر از احساس استرس رنج می برند.

وجود حجم زیادی از کار، درگیری با همکاران و عدم دریافت میزان حقوق کافی از جمله عواملی هستند که به استرس های شغلی کمک می کنند و بسیاری از افراد به آن ها دچار هستند. طبق مطالعه انجام شده در سال 2012 در آمریکا 65 درصد مردم این کشور شغل خود را عامل اصلی استرس عنوان کرده اند و بیش از یک سوم از آمریکایی ها استرس مزمن را نتیجه کار خود می دانند.

هر چند نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده از دوچرخه به جای خودرو برای رفتن به محل کار می تواند به کارمندان کمک کند تا حدودی میزان استرس خود را کاهش دهند.

به گزارش ا مدیکال نیوز تودی، در این بررسی محققان به این موضوع نپرداخته اند چرا کارمندانی که با دوچرخه به محل کار خود می روند نسبت به افرادی که از خودرو استفاده می کنند کمتر احساس استرس دارند اما نتایج مطالعات پیشین حاکی از آن است فعالیت جسمی می تواند عامل کاهنده استرس باشد.