پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

نویدی گیلانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم شاعرقمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از غزل‌سرایان عصر خود بود. در زمان اکبرشاه (۹۶۳-۱۰۱۴ق) به هندوستان رفت وی طبع خوبی در شعر …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم شاعرقمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از غزل‌سرایان عصر خود بود. در زمان اکبرشاه (۹۶۳-۱۰۱۴ق) به هندوستان رفت وی طبع خوبی در شعر داشت. صاحب "مؤلفین کتب چاپی" ذیل نویدی گیلانی ، شرح حال شاعر دیگری به نام نویدی را از "صبح‌گلشن" آورده است. از آثارش:"دیوان"شعر.