یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

فصل الخطاب بودن حجت خدا


فصل الخطاب بودن حجت خدا

اباصلت نقل کرده است که امام رضا(ع) با هر کسی به زبان خودش صحبت می فرمود و به خدا سوگند با هر زبانی که تکلم می نمود، در آن زبان از همه اهالی همان زبان، فصیح تر بود! بالاخره روزی خدمتش …

اباصلت نقل کرده است که امام رضا(ع) با هر کسی به زبان خودش صحبت می فرمود و به خدا سوگند با هر زبانی که تکلم می نمود، در آن زبان از همه اهالی همان زبان، فصیح تر بود! بالاخره روزی خدمتش عرض کردم: یابن رسول الله! این تسلط بی نظیر شما بر همه زبان ها، با توجه به اختلاف آنها، باعث تعجب من شده است! آن حضرت فرمود: ای اباصلت! من حجت خدا بر همه خلق او هستم و نمی شود که خداوند کسی را حجت خود بر مردم قرار دهد در حالی که او زبان آنها را نفهمد (و نتواند با آنها ارتباط برقرار کند)! آیا فرمایش امیرالمومنین(ع) به تو نرسیده است که فرمود؛ «فصل الخطاب به ما داده شده است»؟ آیا فصل الخطاب، جز دانستن زبان های مردم است؟۱

۱. بحارالانوار، ج ۲۶، ص ۱۹۰