یکشنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۱ / 22 May, 2022
مجله ویستا

تمدن بین النهرین - سومریان و بابلیان


بی شک تمدن بین النهرین که اکنون در عراق کنونی می باشد. قدیمیترین تمدن شناخته شده جهان می باشد. این تمدن که از وسعت زیادی بر خوردار نبود. اما دارای هوش و ذکاوت خارق العاده بود. به …

بی شک تمدن بین النهرین که اکنون در عراق کنونی می باشد. قدیمیترین تمدن شناخته شده جهان می باشد. این تمدن که از وسعت زیادی بر خوردار نبود. اما دارای هوش و ذکاوت خارق العاده بود. به سرعت به سوی پیشرفت و صنعت رو آورد و توانست موجود دوپایی را که تا قبل از آن در غارها زندگی می کرد و طرز استفاده از امکانات اطراف خود را هم نمی دانست تبدیل به انسانی متمدن کند.

در عکس زیر محدوده بین النهرین را از شمال تا دریای خلیج فارس می بینیم:

مردم آن زمان در بین النهرین. در کنار رودهای دجله و فرات سکنی گزیدند و اولین تمدن جهان را به پا ساختند و به حدی از پیشرفت رسیدند که حتی تمدنهای بعد از آنها نیز که از نظر وسعت و قدرت نظامی قویتر بودند (ایران - روم ) چشمهای خود را به سوی آنها متمرکز ساختند. و از هنر و استعدادات آنها برای پیشرفت خود استفاده نمودند. به منظور مثال در ساخت متروپلیس و تخت جمشید از حکاکان و مجسمه سازان سومری و بابلی استفاده نمودند. (تاریخ تمدن - ویل دورانت)

کاوشهایی که در عراق انجام پذیرفت در دهه ۱۷ میلادی باستان شناسان را شگفتزده ساخت زیرا تا آن زمان هیچکسی از ابعاد هنری این تمدن بزرگ اطلاع چندانی نداشت.همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری فارسسایت فراروروزنامه آرمان ملیسایت الفخبرگزاری تسنیمروزنامه تعادلروزنامه توسعه ایرانیروزنامه همشهریخبرگزاری اسپوتنیکسایت تاپ ناز