جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

مرتضی قلی‌خان قاجار مؤیدالممالک فکری


جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا علی امیر‌الامرا
تولد و وفات: (۱۲۵۰ -۱۲۹۷) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نمایش‌نامه‌نویس و روزنامه‌نگار
وی تحصیلات خو را در مدرسهٔ …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا علی امیر‌الامرا
تولد و وفات: (۱۲۵۰ -۱۲۹۷) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نمایش‌نامه‌نویس و روزنامه‌نگار
وی تحصیلات خو را در مدرسهٔ دارالفنون فرا گرفت و با زبان فرانسه آشنا شد و بعد از آن به خدمت دولت درآمد و چند نیز حکومت مازندران ، عراق و گلپایگان را به عهده داشت. او در ۱۳۲۵ق روزنامهٔ "صبح صادق" را در تهران منتشر کرد. مؤید‌الممالک از آزادیخواهان و مشروطه‌طلبان به شمار می‌رفت و روزنامهٔ‌اش بعد از بمباران مجلس شوراء ملی مورد غارت قرار گرفت. وی پس از آن مدتی در بادکوبه و بخارا و سمرقند و مصر متواری بود. فکری پس از بازگشت به ایران روزنامه‌های "پلیس ایران" و "ارشاد" را منتشر کرد. او در تهران درگذشت. از آثار وی: نمایش‌نامه‌های:"سیروس کبیر" ، "سرگذشت یک روزنامهٔ‌نگار" ، "عشق پیری" ، "حکام قدیم و حکام جدید" و "سه روز در مالیه" است که آنها را برای کمک به روزنامهٔ "ارشاد" و با همکاری شرکت نمایش عالی ارشاد به نمایش گذاشت.