پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

زانو بلند با حالت ضربدری


زانو بلند با حالت ضربدری

در حالیکه وزن بدن را روی پای چپ انداخته اید ، به کمک دیوار یا فرد دیگر زانوی راست را به سمت وسط بدن بلند کنید ( شماره ۱ ) ،‌ پای راست را به صورت ضربدری روی پای چپ بیاورید و پنجه پای راست …

در حالیکه وزن بدن را روی پای چپ انداخته اید ، به کمک دیوار یا فرد دیگر زانوی راست را به سمت وسط بدن بلند کنید ( شماره ۱ ) ،‌ پای راست را به صورت ضربدری روی پای چپ بیاورید و پنجه پای راست را به قسمت چپ پای چپ بزنید ( شماره ۲ ) ،‌ زانوی راست را دوباره به سمت وسط برگردانید ( شماره ۳ ) و سپس پای راستتان را به زمین بگذارید ( شماره ۴ ) این حرکت را با پای چپ تکرار کنید . در حالیکه پای چپ را روی پای راست می آورید .