چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۴۰۲ / 7 June, 2023
مجله ویستا

شناسایی و معرفی اجزای روغن فرار گیاه علف لیمو Cymbopogon citratus DC Stapf کاشته شده در شمال ایران


شناسایی و معرفی اجزای روغن فرار گیاه علف لیمو Cymbopogon citratus DC Stapf کاشته شده در شمال ایران

جنس Cymbopogon که از خانواده Poaceae می باشد به صورت گسترده ای در مناطق حاره و نیمه حاره کاشت می شود

جنس Cymbopogon که از خانواده Poaceae می‌باشد به صورت گسترده‌ای در مناطق حاره و نیمه حاره کاشت می‌شود. روغن فرار به دست آمده از این گیاه که عمدتاً دارای ماده سیترال می‌باشد شباهت زیادی به ترکیبات اسانس با درنجبویه دارند. از آنجایی که مقدار اسانس در پیکر رویشی گیاه بادرنجبویه بسیار کم (۱/۰ تا ۲/۰ درصد) می‌باشد در نتیجه تولید آن هزینه زیادی را تحمیل می‌کند. لذا گونه‌های مختلف جنس Cymbopogon به عنوان منبع تهیه اسانس برای استفاده در صنایع غذایی، صابون‌سازی، عطرسازی و دارویی مورد توجه قرار گرفت. گونه C. citratus (DC) Stapf که برای اولین بار در ایران کاشته شده است به منظور بررسی راندمان اسانس و شناسایی اجزای آن مورد مطالعه قرار گرفت. روغن فرار با استفاده از تقطیر با آب (Hydrodistillation) استحصال شد و با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی مورد بررسی قرار گرفت. از مقدار ۱/۹۱ درصد اجزای شناسایی شده به ترتیب سیترال (۴۳/۴۹ درصد)، سیترونلال (۲۵/۳۰ درصد) و ژرانیل استات (۴۱/۶ درصد) دارای بیشترین مقدار بودند.

عنوان فایل
شناسایی و معرفی اجزای روغن فرار گیاه علف لیمو (Cymbopogon citratus (DC) Stapf) کاشته شده در شمال ایران application/pdf
Cymbopogon citratus (DC) Stapf.pdf
232 KB
دانلود

علی رضازاده شمس

داراب یزدانی

نورعلی شهابیهمچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانسایت سلام نوسایت اکوایرانسایت فرادیدخبرگزاری تسنیمسایت پارسینهسایت جمارانسایت اعتماد آنلاینسایت عصرایرانسایت مثلث آنلاین